Convocatòries vigents Convocatòries vigents

PUNTUACIONS BEQUES INFORMÀTICA I LINGÜÍSTICA APLICADA

Sol·licitud de pràctiques professionals de Lingüística Aplicada

Sol·licitud de pràctiques professionals d'Informàtica

Correcció d'errades

Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques de formació en Lingüística Aplicada i Informàtica

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA MODALITAT DE REVISTES D'INVESTIGACIÓ

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA MODALITAT DE REVISTES ESCRITES

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA MODALITAT DE RÀDIOS

AJUDES AL FOMENT DE L'ÚS DEL VALENCIÀ 2019