Documents normatius Documents normatius

Diccionari normatiu valencià (DNV)

Diccionari normatiu valencià (DNV)

El Diccionari normatiu valencià és l’obra de referència lexicogràfica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. La present edició conté més de noranta mil entrades, i incorpora, a més, tota una sèrie d’informacions complementàries de gran utilitat per a l’usuari, com ara la transcripció fonètica de totes les paraules, la conjugació completa de tots els verbs o diverses marques d’ús per a orientar el lector sobre la correcta utilització dels mots segons els diferents àmbits lingüístics.

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (DOPV)

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (DOPV)

Es tracta d'una obra que, sense pretensions d'exhaustivitat, incorpora un extens cabal lèxic de més de 75.000 paraules amb informació relativa a la seua variació morfològica de gènere i nombre, especificant-ne la pronunciació en aquells casos en què l'ortografia no és transparent.

Gramàtica normativa valenciana (GNV)

Gramàtica normativa valenciana (GNV)

La GNV s'estructura en quatre grans blocs dedicats a l'ortologia, l'ortografia, la sintaxi i la flexió, i la formació de paraules. L'obra té un caràcter normatiu i descriptiu, en la mesura que tracta d'orientar sobre les formes més recomanables en els registres formals i en l'estàndard, però integrant les propostes normatives dins d'una descripció general de l'estructura de la llengua.

Gramàtica valenciana bàsica (GVB)

Gramàtica valenciana bàsica (GVB)

Seguint els mateixos criteris que van inspirar l’elaboració de la Gramàtica normativa valenciana, en esta versió divulgativa de la normativa gramatical de l’AVL s’ha intentat harmonitzar, d’una banda, la recuperació i la priorització de les solucions valencianes genuïnes, vives, ben documentades en els clàssics i avalades per l’etimologia i per la tradició literària i gramatical, i de l’altra, la convergència amb les solucions adoptades en els altres territoris de la llengua compartida, a fi de garantir-ne la cohesió pertinent. El seu objectiu és, per tant, orientar l’usuari o l’aprenent de la llengua sobre les formes més recomanables en els registres formals i, en general, en la llengua estàndard. La Gramàtica valenciana bàsica aspira a ser, en definitiva, un recurs útil per a tots aquells que tenen la voluntat de fer un ús habitual i correcte del valencià en les seues relacions públiques i privades.

La normativa ortogràfica del valencià

Els criteris ortogràfics del valencià oficialitzats per l’AVL.

L'estàndard oral del valencià

L’objectiu d’este apartat és fixar unes pautes ortoèpiques que servisquen d’orientació als usuaris de la llengua.

Els gentilicis valencians

En esta secció es presenten les formes dels gentilicis corresponents als habitants de tots els municipis valencians, així com la grafia i la pronunciació del nom d’estos municipis.