Documents normatius Documents normatius

Diccionari normatiu valencià (DNV)

Diccionari normatiu valencià (DNV)

El Diccionari normatiu valencià és l’obra de referència lexicogràfica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. El DNV conté més de noranta-quatre mil entrades i incorpora, a més, tota una sèrie d’informacions complementàries de gran utilitat per a l’usuari, com ara la transcripció fonètica i l’opció de reproducció sonora de totes les paraules, la conjugació completa de tots els verbs o diverses marques d’ús per a orientar el lector sobre la correcta utilització dels mots segons els diferents àmbits lingüístics.

Gramàtiques Normatives Valencianes (Gramàtic-ON)

Gramàtiques Normatives Valencianes (Gramàtic-ON)

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a través de l’aplicació web Gramàtiques Normatives Valencianes (Gramàtic-ON), vol facilitar a tots els interessats l’accés a les obres de contingut gramatical publicades per la institució en format de llibre; concretament, la Gramàtica valenciana bàsica (citada normalment com a GVB) i la Gramàtica normativa valenciana (GNV). A més d’afavorir l’accés a estes obres, l’aplicació conté tot un conjunt de recursos i utilitats per a proporcionar una resposta ràpida a qualsevol consulta que puga suscitar dubtes relacionats amb qüestions gramaticals.