Publicacions

Seleccione una col·lecció
Totes les publicacions
Actes
Catàlegs
Clàssics Valencians
Didàctica
Discos Compactes
Documentals
Documents
Documents Històrics Valencians
Facsímils
Gràfica
Auques
Còmics
Lèxics
Fitxes
Pòsters
Tríptics
Manuals
Onomàstica
Antroponímia
Toponímia
Toponímia dels Pobles Valencians
Recerca
Reglaments
Textos Normatius
Textos Religiosos
Textos Valencians
Vocabularis
[Fora de col·lecció]

Últimes publicacions
Carmelina Sánchez-Cutillas. «Des de les fronteres del silenci»

Carmelina Sánchez-Cutillas. «Des de les fronteres del silenci»

Joan Borja Sanz i M. Àngels Francés Díez

2020

Sant Vicent Ferrer, valencià universal

Sant Vicent Ferrer, valencià universal

Isidre Crespo Redondo i Antoni Sales Franco

2020

Joan Roís de Corella: ‘Lo Cartoxà’

Joan Roís de Corella: ‘Lo Cartoxà’

Estudi, edició i notes a cura de Vicent Garcia Peris (‘Lo primer’), Jordi Oviedo Seguer (‘Lo segon’), Joan Maria Furió Vayà (‘La terça part’) i Josep Antoni Aguilar Àvila (‘Lo quart’)

2020