LA PARAULA DEL DIA

homofòbia

[17/05/2017]

El terme homofòbia és una adaptació de la forma anglesa homophobia, creada a partir de les arrels gregues homos, que significa ‘igual’, i phobos, que significa ‘aversió, odi’. Literalment significa ‘aversió als iguals’, però cal entendre que la partícula homo en este context és una reducció de homosexual. De fet, fou el psicoterapeuta americà George H. Weinberg qui creà la paraula en 1966 per a denunciar de manera explícita, amb una paraula identificativa, les actituds amb què es manifesta aversió a l’homosexualitat o als homosexuals

Hui, 17 de maig, se celebra el Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia per a commemorar l’eliminació de l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut en 1990.

Més informació...