Data d’actualització: 25 de març del 2022
Mapa amb els noms oficials descarregable ací.
Llistat en format pdf (sense àudios) descarregable ací.
Últimes modificacions: Beniardà (DOGV 25/03/2022), Castellfabib (nom en valencià), Alcosser (DOGV 16/09/2021), Vilanova de Viver (nom en valencià), serrà (gentilici de Serra) i Fageca (DOGV 01/03/2021).

 


Nom en valencià: Ademús
Nom oficial: Ademuz
Codi INE: 46001
Gentilici: ademusser, ademussera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [aðemús] 


Nom en valencià: Ador
Nom oficial: Ador
Codi INE: 46002
Gentilici: adorer, adorera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aðóɾ] 


Nom en valencià: Agost
Nom oficial: Agost
Codi INE: 03002
Gentilici: agoster, agostera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aɣóst] 


Nom en valencià: Agres
Nom oficial: Agres
Codi INE: 03003
Gentilici: agresà, agresana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [áɣɾes] 


Nom en valencià: Agullent
Nom oficial: Agullent
Codi INE: 46004
Gentilici: agullentí, agullentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aɣuʎént] 


Nom en valencià: Aielo de Malferit
Nom oficial: Aielo de Malferit
Codi INE: 46042
Gentilici: aieloner, aielonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ajɛ́lo ðe malfeɾít] 


Nom en valencià: Aielo de Rugat
Nom oficial: Aielo de Rugat
Codi INE: 46043
Gentilici: aielí, aielina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ajɛ́lo ðe ruɣát] 


Nom en valencià: Aigües
Nom oficial: Aigües
Codi INE: 03004
Gentilici: aigüer, aigüera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ájɣwes] 


Nom en valencià: Aín
Nom oficial: Aín
Codi INE: 12002
Gentilici: aïnenc, aïnenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aín] 


Nom en valencià: Aiòder
Nom oficial: Ayódar
Codi INE: 12017
Gentilici: aiodà, aiodana / aioder, aiodera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ajɔ́ðeɾ] 


Nom en valencià: Aiora
Nom oficial: Ayora
Codi INE: 46044
Gentilici: aiorí, aiorina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ajɔ́ɾa] 


Nom en valencià: Alacant
Nom oficial: Alacant / Alicante
Codi INE: 03014
Gentilici: alacantí, alacantina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alakánt] 


Nom en valencià: Alaquàs
Nom oficial: Alaquàs
Codi INE: 46005
Gentilici: alaquaser, alaquasera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alakwás] 


Nom en valencià: Albaida
Nom oficial: Albaida
Codi INE: 46006
Gentilici: albaidí, albaidina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albájða] 


Nom en valencià: Albal
Nom oficial: Albal
Codi INE: 46007
Gentilici: albalenc, albalenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albál] 


Nom en valencià: Albalat de la Ribera
Nom oficial: Albalat de la Ribera
Codi INE: 46008
Gentilici: albalatenc, albalatenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albalád de la ribéɾa] 


Nom en valencià: Albalat dels Sorells
Nom oficial: Albalat dels Sorells
Codi INE: 46009
Gentilici: albalatà, albalatana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albalád dels soɾéʎs] 


Nom en valencià: Albalat dels Tarongers
Nom oficial: Albalat dels Tarongers
Codi INE: 46010
Gentilici: albalatenc, albalatenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albalád dels taɾonʤéɾs] 


Nom en valencià: Albatera
Nom oficial: Albatera
Codi INE: 03005
Gentilici: albaterà, albaterana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [albatéɾa] 


Nom en valencià: Alberic
Nom oficial: Alberic
Codi INE: 46011
Gentilici: alberiquer, alberiquera / alberiqueny, alberiquenya
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albeɾík] 


Nom en valencià: Albocàsser
Nom oficial: Albocàsser
Codi INE: 12003
Gentilici: albocassí, albocassina / bocassí, bocassina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albokáseɾ] 


Nom en valencià: Alboraia
Nom oficial: Alboraia / Alboraya
Codi INE: 46013
Gentilici: alboraier, alboraiera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alboɾája] 


Nom en valencià: Alboraig
Nom oficial: Alborache
Codi INE: 46012
Gentilici: alborager, alboragera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [alboɾáʧ] 


Nom en valencià: Albuixec
Nom oficial: Albuixech
Codi INE: 46014
Gentilici: albuixequer, albuixequera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [albujʃék] 


Nom en valencià: Alcalà de Xivert
Nom oficial: Alcalà de Xivert
Codi INE: 12004
Gentilici: xivertí, xivertina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkalá ðe ʧivɛ́ɾt] 


Nom en valencià: Alcalalí
Nom oficial: Alcalalí
Codi INE: 03006
Gentilici: alcalalí, alcalalina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkalalí] 


Nom en valencià: Alcàntera de Xúquer
Nom oficial: Alcàntera de Xúquer
Codi INE: 46016
Gentilici: alcanterí, alcanterina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkánteɾa ðe ʃúkeɾ] 


Nom en valencià: Alcàsser
Nom oficial: Alcàsser
Codi INE: 46015
Gentilici: alcasser, alcassera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkáseɾ] 


Nom en valencià: Alcoi
Nom oficial: Alcoi / Alcoy
Codi INE: 03009
Gentilici: alcoià, alcoiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkɔ́j] 


Nom en valencià: Alcoleja
Nom oficial: Alcoleja
Codi INE: 03008
Gentilici: alcolejà, alcolejana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkoléʤa] 


Nom en valencià: l’Alcora
Nom oficial: l’Alcora
Codi INE: 12005
Gentilici: alcorí, alcorina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkóɾa] 


Nom en valencià: Alcosser
Nom oficial: Alcosser
Codi INE: 03007
Gentilici: alcosserí, alcosserina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alkoséɾ] 


Nom en valencià: les Alcubles
Nom oficial: Alcublas
Codi INE: 46018
Gentilici: alcublà, alcublana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [lez alkúbles] 


Nom en valencià: l’Alcúdia
Nom oficial: l’Alcúdia
Codi INE: 46019
Gentilici: alcudià, alcudiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkúdia] 


Nom en valencià: l’Alcúdia de Crespins
Nom oficial: l’Alcúdia de Crespins
Codi INE: 46020
Gentilici: alcudià, alcudiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkúdia ðe kɾespíns] 


Nom en valencià: l’Alcúdia de Veo
Nom oficial: Alcudia de Veo
Codi INE: 12006
Gentilici: alcudià, alcudiana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [lalkúdia ðe véo] 


Nom en valencià: Aldaia
Nom oficial: Aldaia
Codi INE: 46021
Gentilici: aldaier, aldaiera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aldája] 


Nom en valencià: Alfafar
Nom oficial: Alfafar
Codi INE: 46022
Gentilici: alfafarenc, alfafarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfafáɾ] 


Nom en valencià: Alfafara
Nom oficial: Alfafara
Codi INE: 03010
Gentilici: alfafarenc, alfafarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfafáɾa] 


Nom en valencià: Alfara de la Baronia
Nom oficial: Alfara de la Baronia
Codi INE: 46024
Gentilici: alfarenc, alfarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfáɾa ðe la baɾonía] 


Nom en valencià: Alfara del Patriarca
Nom oficial: Alfara del Patriarca
Codi INE: 46025
Gentilici: alfarer, alfarera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfáɾa ðel patɾiáɾka] 


Nom en valencià: Alfarb
Nom oficial: Alfarp
Codi INE: 46026
Gentilici: alfarbí, alfarbina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfáɾp] 


Nom en valencià: Alfarrasí
Nom oficial: Alfarrasí
Codi INE: 46027
Gentilici: alfarrasiner, alfarrasinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfarazí] 


Nom en valencià: l’Alfàs del Pi
Nom oficial: l’Alfàs del Pi
Codi INE: 03011
Gentilici: alfassí, alfassina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalfáz ðel pí] 


Nom en valencià: Alfauir
Nom oficial: Alfauir
Codi INE: 46023
Gentilici: alfauirenc, alfauirenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfawíɾ] 


Nom en valencià: Alfondeguilla
Nom oficial: Alfondeguilla
Codi INE: 12007
Gentilici: alfondeguiller, alfondeguillera / fondeguiller, fondeguillera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alfondeɣíʎa] 


Nom en valencià: Algar de Palància
Nom oficial: Algar de Palancia
Codi INE: 46028
Gentilici: algarenc, algarenca / algareny, algarenya
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alɣáɾ ðe palánsia] 


Nom en valencià: Algemesí
Nom oficial: Algemesí
Codi INE: 46029
Gentilici: algemesinenc, algemesinenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alʤemezí] 


Nom en valencià: Algímia d’Alfara
Nom oficial: Algímia d’Alfara
Codi INE: 46030
Gentilici: algimià, algimiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alʤímia ðalfáɾa] 


Nom en valencià: Algímia d’Almonesir
Nom oficial: Algimia de Almonacid
Codi INE: 12008
Gentilici: algimià, algimiana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [alʤímia ðalmonezíɾ] 


Nom en valencià: Alginet
Nom oficial: Alginet
Codi INE: 46031
Gentilici: alginetí, alginetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alʤinét] 


Nom en valencià: Algorfa
Nom oficial: Algorfa
Codi INE: 03012
Gentilici: algorfí, algorfina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [alɣóɾfa] 


Nom en valencià: l’Alguenya
Nom oficial: Algueña
Codi INE: 03013
Gentilici: alguenyer, alguenyera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalɣéɲa] 


Nom en valencià: Almàssera
Nom oficial: Almàssera
Codi INE: 46032
Gentilici: almasserí, almasserina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almáseɾa] 


Nom en valencià: Almassora
Nom oficial: Almassora
Codi INE: 12009
Gentilici: almassorí, almassorina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almasóɾa] 


Nom en valencià: Almedíxer
Nom oficial: Almedíjar
Codi INE: 12010
Gentilici: almedixà, almedixana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [almeðíʃeɾ] 


Nom en valencià: Almenara
Nom oficial: Almenara
Codi INE: 12011
Gentilici: almenarenc, almenarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almenáɾa] 


Nom en valencià: Almiserà
Nom oficial: Almiserà
Codi INE: 46033
Gentilici: almiseratí, almiseratina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almizeɾá] 


Nom en valencià: Almoines
Nom oficial: Almoines
Codi INE: 46034
Gentilici: almoiner, almoinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almɔ́jnes] 


Nom en valencià: Almoradí
Nom oficial: Almoradí
Codi INE: 03015
Gentilici: almoradienc, almoradienca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [almoɾaðí] 


Nom en valencià: Almudaina
Nom oficial: Almudaina
Codi INE: 03016
Gentilici: almudainer, almudainera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almuðájna] 


Nom en valencià: Almussafes
Nom oficial: Almussafes
Codi INE: 46035
Gentilici: almussafenc, almussafenca / almussafeny, almussafenya
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [almusáfes] 


Nom en valencià: Alpont
Nom oficial: Alpuente
Codi INE: 46036
Gentilici: alpontí, alpontina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [alpɔ́nt] 


Nom en valencià: l’Alqueria d’Asnar
Nom oficial: l’Alqueria d’Asnar
Codi INE: 03017
Gentilici: alquerier, alqueriera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkeɾía ðaznáɾ] 


Nom en valencià: l’Alqueria de la Comtessa
Nom oficial: l’Alqueria de la Comtessa
Codi INE: 46037
Gentilici: alquerià, alqueriana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lalkeɾía ðe la komtésa] 


Nom en valencià: les Alqueries
Nom oficial: les Alqueries / Alquerías del Niño Perdido
Codi INE: 12901
Gentilici: alquerier, alqueriera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lez alkeɾíes] 


Nom en valencià: Altea
Nom oficial: Altea
Codi INE: 03018
Gentilici: alteà, alteana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [altéa] 


Nom en valencià: Altura
Nom oficial: Altura
Codi INE: 12012
Gentilici: alturà, alturana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [altúɾa] 


Nom en valencià: Alzira
Nom oficial: Alzira
Codi INE: 46017
Gentilici: alzirenc, alzirenca / alzireny, alzirenya
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [alzíɾa] 


Nom en valencià: Andilla
Nom oficial: Andilla
Codi INE: 46038
Gentilici: andillà, andillana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [andíʎa] 


Nom en valencià: Anna
Nom oficial: Anna
Codi INE: 46039
Gentilici: anner, annera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ánna] 


Nom en valencià: Antella
Nom oficial: Antella
Codi INE: 46040
Gentilici: antellà, antellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [antéʎa] 


Nom en valencià: Aranyel
Nom oficial: Arañuel
Codi INE: 12013
Gentilici: aranyeler, aranyelera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [aɾaɲél] 


Nom en valencià: Ares dels Oms
Nom oficial: Aras de los Olmos
Codi INE: 46041
Gentilici: aresà, aresana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [áɾez ðelz óms] 


Nom en valencià: Ares del Maestrat
Nom oficial: Ares del Maestrat
Codi INE: 12014
Gentilici: arenc, arenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [áɾez ðel maestɾát] 


Nom en valencià: Argeleta
Nom oficial: Argelita
Codi INE: 12015
Gentilici: argeletà, argeletana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [aɾʤeléta] 


Nom en valencià: Artana
Nom oficial: Artana
Codi INE: 12016
Gentilici: artanenc, artanenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aɾtána] 


Nom en valencià: Asp
Nom oficial: Aspe
Codi INE: 03019
Gentilici: asper, aspera / aspenc, aspenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ásp] 


Nom en valencià: Assuévar
Nom oficial: Azuébar
Codi INE: 12018
Gentilici: assuever, assuevera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [asuévaɾ] 


Nom en valencià: Atzeneta d’Albaida
Nom oficial: Atzeneta d’Albaida
Codi INE: 46003
Gentilici: atzenetí, atzenetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aʣenéta ðalbájða]   o [aʣanéta ðalbájða] 


Nom en valencià: Atzeneta del Maestrat
Nom oficial: Atzeneta del Maestrat
Codi INE: 12001
Gentilici: atzenetí, atzenetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [aʣenéta ðel maestrát]   o [aʣanéta ðel maestrat] 


Nom en valencià: l’Atzúbia
Nom oficial: l’Atzúbia
Codi INE: 03001
Gentilici: atzubià, atzubiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [laʣúbia] 


Nom en valencià: Balones
Nom oficial: Balones
Codi INE: 03020
Gentilici: baloner, balonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [balónes] 


Nom en valencià: Banyeres de Mariola
Nom oficial: Banyeres de Mariola
Codi INE: 03021
Gentilici: banyerí, banyerina / banyerut, banyeruda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [baɲéɾez ðe maɾiɔ́la] 


Nom en valencià: Barraques
Nom oficial: Barracas
Codi INE: 12020
Gentilici: barraquer, barraquera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [barákes] 


Nom en valencià: Barx
Nom oficial: Barx
Codi INE: 46046
Gentilici: barxer, barxera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [báɾʧ] 


Nom en valencià: Barxeta
Nom oficial: Barxeta
Codi INE: 46045
Gentilici: barxetà, barxetana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [baɾʧéta] 


Nom en valencià: Begís
Nom oficial: Bejís
Codi INE: 12022
Gentilici: begissà, begissana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [beʤís] 


Nom en valencià: Bèlgida
Nom oficial: Bèlgida
Codi INE: 46047
Gentilici: belgidà, belgidana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bɛ́lʤiða] 


Nom en valencià: Bellreguard
Nom oficial: Bellreguard
Codi INE: 46048
Gentilici: bellreguardí, bellreguardina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beʎreɣwáɾt] 


Nom en valencià: Bellús
Nom oficial: Bellús
Codi INE: 46049
Gentilici: bellusser, bellussera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beʎús] 


Nom en valencià: Benafer
Nom oficial: Benafer
Codi INE: 12024
Gentilici: benafer, benafera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [benaféɾ] 


Nom en valencià: Benafigos
Nom oficial: Benafigos
Codi INE: 12025
Gentilici: benafiguer, benafiguera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benafíɣos] 


Nom en valencià: Benaguasil
Nom oficial: Benaguasil
Codi INE: 46051
Gentilici: benaguasiler, benaguasilera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benaɣwazíl] 


Nom en valencià: Benaixeve
Nom oficial: Benagéber
Codi INE: 46050
Gentilici: benaixever, benaixevera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [benajʃéve] 


Nom en valencià: Benasau
Nom oficial: Benasau
Codi INE: 03022
Gentilici: benasauer, benasauera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benazáw] 


Nom en valencià: Benassal
Nom oficial: Benassal
Codi INE: 12026
Gentilici: benassalenc, benassalenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benasál] 


Nom en valencià: Benavites
Nom oficial: Benavites
Codi INE: 46052
Gentilici: benaviter, benavitera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benavítes] 


Nom en valencià: Beneixama
Nom oficial: Beneixama
Codi INE: 03023
Gentilici: beneixamer, beneixamera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benejʃáma] 


Nom en valencià: Beneixida
Nom oficial: Beneixida
Codi INE: 46053
Gentilici: beneixider, beneixidera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benejʃíða] 


Nom en valencià: Benejússer
Nom oficial: Benejúzar
Codi INE: 03024
Gentilici: benejussenc, benejussenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [beneʤúseɾ] 


Nom en valencià: Benetússer
Nom oficial: Benetússer
Codi INE: 46054
Gentilici: benetussí, benetussina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benetúseɾ] 


Nom en valencià: Benferri
Nom oficial: Benferri
Codi INE: 03025
Gentilici: benferrí, benferrina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [beɱfɛ́ri] 


Nom en valencià: Beniarbeig
Nom oficial: Beniarbeig
Codi INE: 03026
Gentilici: beniarbegí, beniarbegina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniaɾbéʧ] 


Nom en valencià: Beniardà
Nom oficial: Beniardà
Codi INE: 03027
Gentilici: beniarder, beniardera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniaɾðá] 


Nom en valencià: Beniarjó
Nom oficial: Beniarjó
Codi INE: 46055
Gentilici: beniarjoter, beniarjotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniaɾʤó] 


Nom en valencià: Beniarrés
Nom oficial: Beniarrés
Codi INE: 03028
Gentilici: beniarresí, beniarresina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniarés] 


Nom en valencià: Beniatjar
Nom oficial: Beniatjar
Codi INE: 46056
Gentilici: beniatjarí, beniatjarina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniaʤáɾ] 


Nom en valencià: Benicarló
Nom oficial: Benicarló
Codi INE: 12027
Gentilici: benicarlando, benicarlanda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benikaɾló] 


Nom en valencià: Benicàssim
Nom oficial: Benicàssim / Benicasim
Codi INE: 12028
Gentilici: benicassut, benicassuda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benikásim] 


Nom en valencià: Benicolet
Nom oficial: Benicolet
Codi INE: 46057
Gentilici: benicoletà, benicoletana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benikolét] 


Nom en valencià: Benicull de Xúquer
Nom oficial: Benicull de Xúquer
Codi INE: 46904
Gentilici: benicullenc, benicullenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benikúʎ de ʃúkeɾ] 


Nom en valencià: Benidoleig
Nom oficial: Benidoleig
Codi INE: 03030
Gentilici: benidolejà, benidolejana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniðoléʧ] 


Nom en valencià: Benidorm
Nom oficial: Benidorm
Codi INE: 03031
Gentilici: benidormer, benidormera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benidɔ́ɾm] 


Nom en valencià: Benifaió
Nom oficial: Benifaió
Codi INE: 46060
Gentilici: benifaioner, benifaionera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifajó] 


Nom en valencià: Benifairó de la Valldigna
Nom oficial: Benifairó de la Valldigna
Codi INE: 46059
Gentilici: benifaironer, benifaironera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifajɾó ðe la vaʎdígna] 


Nom en valencià: Benifairó de les Valls
Nom oficial: Benifairó de les Valls
Codi INE: 46058
Gentilici: benifairenc, benifairenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifajɾó ðe lez váʎs] 


Nom en valencià: Benifallim
Nom oficial: Benifallim
Codi INE: 03032
Gentilici: benifallimer, benifallimera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifaʎím] 


Nom en valencià: Benifato
Nom oficial: Benifato
Codi INE: 03033
Gentilici: benifater, benifatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benifáto] 


Nom en valencià: Beniflà
Nom oficial: Beniflá
Codi INE: 46061
Gentilici: beniflater, beniflatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniflá] 


Nom en valencià: Benigànim
Nom oficial: Benigànim
Codi INE: 46062
Gentilici: beniganí, beniganina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniɣánim] 


Nom en valencià: Benigembla
Nom oficial: Benigembla
Codi INE: 03029
Gentilici: benigembler, benigemblera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniʤémbla] 


Nom en valencià: Benijòfer
Nom oficial: Benijófar
Codi INE: 03034
Gentilici: benijoferer, benijoferera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [beniʤɔ́feɾ] 


Nom en valencià: Benilloba
Nom oficial: Benilloba
Codi INE: 03035
Gentilici: benillober, benillobera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniʎóba] 


Nom en valencià: Benillup
Nom oficial: Benillup
Codi INE: 03036
Gentilici: benilluper, benillupera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniʎúp] 


Nom en valencià: Benimantell
Nom oficial: Benimantell
Codi INE: 03037
Gentilici: benimantellut, benimantelluda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimantéʎ] 


Nom en valencià: Benimarfull
Nom oficial: Benimarfull
Codi INE: 03038
Gentilici: benimarfuller, benimarfullera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimaɾfúʎ] 


Nom en valencià: Benimassot
Nom oficial: Benimassot
Codi INE: 03039
Gentilici: benimassoter, benimassotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimasɔ́t] 


Nom en valencià: Benimeli
Nom oficial: Benimeli
Codi INE: 03040
Gentilici: benimelí, benimelina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimɛ́li] 


Nom en valencià: Benimodo
Nom oficial: Benimodo
Codi INE: 46063
Gentilici: benimodí, benimodina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimɔ́ðo] 


Nom en valencià: Benimuslem
Nom oficial: Benimuslem
Codi INE: 46064
Gentilici: benimusler, benimuslera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benimuzlɛ́m] 


Nom en valencià: Beniparrell
Nom oficial: Beniparrell
Codi INE: 46065
Gentilici: beniparrellí, beniparrellina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beniparéʎ] 


Nom en valencià: Benirredrà
Nom oficial: Benirredrà
Codi INE: 46066
Gentilici: benirredrà, benirredrana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benireðɾá] 


Nom en valencià: Benissa
Nom oficial: Benissa
Codi INE: 03041
Gentilici: benisser, benissera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benísa] 


Nom en valencià: Benissanó
Nom oficial: Benissanó
Codi INE: 46067
Gentilici: benissaner, benissanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benisanó] 


Nom en valencià: Benissoda
Nom oficial: Benissoda
Codi INE: 46068
Gentilici: benissodà, benissodana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benisɔ́ða] 


Nom en valencià: Benissuera
Nom oficial: Benissuera
Codi INE: 46069
Gentilici: benissuerà, benissuerana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [benisuéɾa] 


Nom en valencià: Benlloc
Nom oficial: Benlloc
Codi INE: 12029
Gentilici: belloquí, belloquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beɲʎɔ́k] 


Nom en valencià: Bétera
Nom oficial: Bétera
Codi INE: 46070
Gentilici: beterà, beterana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [béteɾa] 


Nom en valencià: Betxí
Nom oficial: Betxí
Codi INE: 12021
Gentilici: betxinenc, betxinenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [beʧí] 


Nom en valencià: Biar
Nom oficial: Biar
Codi INE: 03043
Gentilici: biarenc, biarenca / biarut, biaruda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [biáɾ] 


Nom en valencià: Bicorb
Nom oficial: Bicorp
Codi INE: 46071
Gentilici: bicorbí, bicorbina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [bikɔ́ɾp] 


Nom en valencià: Bigastre
Nom oficial: Bigastro
Codi INE: 03044
Gentilici: bigastrenc, bigastrenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [biɣástɾe] 


Nom en valencià: Bocairent
Nom oficial: Bocairent
Codi INE: 46072
Gentilici: bocairentí, bocairentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bokajɾént] 


Nom en valencià: Bolbait
Nom oficial: Bolbaite
Codi INE: 46073
Gentilici: bolbaití, bolbaitina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [bolbájt] 


Nom en valencià: Bolulla
Nom oficial: Bolulla
Codi INE: 03045
Gentilici: boluller, bolullera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bolúʎa] 


Nom en valencià: Bonrepòs i Mirambell
Nom oficial: Bonrepòs i Mirambell
Codi INE: 46074
Gentilici: bonreposí, bonreposina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bonrepɔ́z i miɾambéʎ] 


Nom en valencià: Borriana
Nom oficial: Borriana / Burriana
Codi INE: 12032
Gentilici: borrianenc, borrianenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [boriána] 


Nom en valencià: Borriol
Nom oficial: Borriol
Codi INE: 12031
Gentilici: borriolenc, borriolenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [boriɔ́l] 


Nom en valencià: Bufali
Nom oficial: Bufali
Codi INE: 46075
Gentilici: bufalità, bufalitana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [bufáli] 


Nom en valencià: Bugarra
Nom oficial: Bugarra
Codi INE: 46076
Gentilici: bugarrenc, bugarrenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [buɣára] 


Nom en valencià: Bunyol
Nom oficial: Buñol
Codi INE: 46077
Gentilici: bunyolenc, bunyolenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [buɲɔ́l] 


Nom en valencià: Burjassot
Nom oficial: Burjassot
Codi INE: 46078
Gentilici: burjassoter, burjassotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [buɾʤasɔ́t] 


Nom en valencià: Busot
Nom oficial: Busot
Codi INE: 03046
Gentilici: busoter, busotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [buzɔ́t] 


Nom en valencià: Cabanes
Nom oficial: Cabanes
Codi INE: 12033
Gentilici: cabanyut, cabanyuda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kabánes] 


Nom en valencià: Càlig
Nom oficial: Càlig
Codi INE: 12034
Gentilici: calijó, calijona
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [káliʧ] 


Nom en valencià: Calles
Nom oficial: Calles
Codi INE: 46079
Gentilici: callesà, callesana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [káʎes] 


Nom en valencià: Callosa d’en Sarrià
Nom oficial: Callosa d’en Sarrià
Codi INE: 03048
Gentilici: callosí, callosina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kaʎóza ðen sariá] 


Nom en valencià: Callosa de Segura
Nom oficial: Callosa de Segura
Codi INE: 03049
Gentilici: callosí, callosina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kaʎóza ðe seɣúɾa] 


Nom en valencià: Calp
Nom oficial: Calp
Codi INE: 03047
Gentilici: calpí, calpina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kálp] 


Nom en valencià: el Camp de Mirra
Nom oficial: el Camp de Mirra / Campo de Mirra
Codi INE: 03051
Gentilici: mirrenc, mirrenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el kám de míra] 


Nom en valencià: el Campello
Nom oficial: el Campello
Codi INE: 03050
Gentilici: campeller, campellera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el kampéʎo] 


Nom en valencià: Camporrobles
Nom oficial: Camporrobles
Codi INE: 46080
Gentilici: camporrutenc, camporrutenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kamporóbles] 


Nom en valencià: Canals
Nom oficial: Canals
Codi INE: 46081
Gentilici: canalí, canalina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kanáls] 


Nom en valencià: Canet d’en Berenguer
Nom oficial: Canet d’en Berenguer
Codi INE: 46082
Gentilici: caneter, canetera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kanéd dem beɾeŋgéɾ] 


Nom en valencià: Canet lo Roig
Nom oficial: Canet lo Roig
Codi INE: 12036
Gentilici: caneter, canetera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kanéd lo rɔ́ʧ] 


Nom en valencià: la Canyada
Nom oficial: Cañada
Codi INE: 03052
Gentilici: canyut, canyuda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la kaɲáða] 


Nom en valencià: Carcaixent
Nom oficial: Carcaixent
Codi INE: 46083
Gentilici: carcaixentí, carcaixentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kaɾkajʃént] 


Nom en valencià: Càrcer
Nom oficial: Càrcer
Codi INE: 46084
Gentilici: carcerí, carcerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [káɾseɾ] 


Nom en valencià: Carlet
Nom oficial: Carlet
Codi INE: 46085
Gentilici: carletí, carletina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kaɾlét] 


Nom en valencià: Carrícola
Nom oficial: Carrícola
Codi INE: 46086
Gentilici: carricolí, carricolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [karíkola] 


Nom en valencià: Cases Altes
Nom oficial: Casas Altas
Codi INE: 46087
Gentilici: casalter, casaltera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kázez áltes] 


Nom en valencià: Cases Baixes
Nom oficial: Casas Bajas
Codi INE: 46088
Gentilici: casabaixer, casabaixera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kázez bájʃes] 


Nom en valencià: Casinos
Nom oficial: Casinos
Codi INE: 46089
Gentilici: casiner, casinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kazínos] 


Nom en valencià: Castalla
Nom oficial: Castalla
Codi INE: 03053
Gentilici: castallut, castalluda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kastáʎa] 


Nom en valencià: Castell de Cabres
Nom oficial: Castell de Cabres
Codi INE: 12037
Gentilici: castellenc, castellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kastéʎ de kábɾes] 


Nom en valencià: Castell de Castells
Nom oficial: Castell de Castells
Codi INE: 03054
Gentilici: castellenc, castellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kastéʎ de kastéʎʧ] 


Nom en valencià: el Castell de Guadalest
Nom oficial: el Castell de Guadalest
Codi INE: 03075
Gentilici: castellenc, castellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el kastéʎ de ɣwaðalést] 


Nom en valencià: el Castell de Vilamalefa
Nom oficial: Castillo de Villamalefa
Codi INE: 12041
Gentilici: casteller, castellera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [el kastéʎ de vilamaléfa] 


Nom en valencià: Castellfabib
Nom oficial: Castielfabib
Codi INE: 46092
Gentilici: castieler, castielera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kasteʎfabíp] 


Nom en valencià: Castellfort
Nom oficial: Castellfort
Codi INE: 12038
Gentilici: castellfortí, castellfortina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎfɔ́ɾt] 


Nom en valencià: Castellnou
Nom oficial: Castellnovo
Codi INE: 12039
Gentilici: castellnovenc, castellnovenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kasteʎnɔ́w] 


Nom en valencià: Castelló
Nom oficial: Castelló
Codi INE: 46257
Gentilici: castellonenc, castellonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎó] 


Nom en valencià: Castelló de la Plana
Nom oficial: Castelló de la Plana
Codi INE: 12040
Gentilici: castellonenc, castellonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎó ðe la plána] 


Nom en valencià: Castelló de Rugat
Nom oficial: Castelló de Rugat
Codi INE: 46090
Gentilici: castellonenc, castellonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎó ðe ruɣát] 


Nom en valencià: Castellonet de la Conquesta
Nom oficial: Castellonet de la Conquesta
Codi INE: 46091
Gentilici: castellonetí, castellonetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kasteʎonéd de la koŋkésta] 


Nom en valencià: Catadau
Nom oficial: Catadau
Codi INE: 46093
Gentilici: catadauí, catadauina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kataðáw] 


Nom en valencià: Catarroja
Nom oficial: Catarroja
Codi INE: 46094
Gentilici: catarrogí, catarrogina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [katarɔ́ʤa] 


Nom en valencià: Catí
Nom oficial: Catí
Codi INE: 12042
Gentilici: catinenc, catinenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [katí] 


Nom en valencià: Catral
Nom oficial: Catral
Codi INE: 03055
Gentilici: catralenc, catralenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [katɾál] 


Nom en valencià: Caudete de las Fuentes
Nom oficial: Caudete de las Fuentes
Codi INE: 46095
Gentilici: caudetenc, caudetenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kawdéte ðe las fwéntes] 


Nom en valencià: Caudiel
Nom oficial: Caudiel
Codi INE: 12043
Gentilici: caudielà, caudielana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kawdiél] 


Nom en valencià: Cerdà
Nom oficial: Cerdà
Codi INE: 46096
Gentilici: cerdaí, cerdaïna
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seɾðá] 


Nom en valencià: Cervera del Maestrat
Nom oficial: Cervera del Maestre
Codi INE: 12044
Gentilici: cerverí, cerverina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seɾvéɾa ðel maestɾát] 


Nom en valencià: Cinctorres
Nom oficial: Cinctorres
Codi INE: 12045
Gentilici: cinctorrà, cinctorrana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [siŋtóres] 


Nom en valencià: Cirat
Nom oficial: Cirat
Codi INE: 12046
Gentilici: cirater, ciratera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [siɾát] 


Nom en valencià: Cocentaina
Nom oficial: Cocentaina
Codi INE: 03056
Gentilici: contestà, contestana / cocentainer, cocentainera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kosentájna] 


Nom en valencià: Cofrents
Nom oficial: Cofrentes
Codi INE: 46097
Gentilici: cofrentí, cofrentina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kofɾéns] 


Nom en valencià: Coix
Nom oficial: Cox
Codi INE: 03058
Gentilici: coixenc, coixenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kójʃ]    (en castellà [kóx]  )


Nom en valencià: Confrides
Nom oficial: Confrides
Codi INE: 03057
Gentilici: confridenc, confridenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [koɱfɾíðes] 


Nom en valencià: Corbera
Nom oficial: Corbera
Codi INE: 46098
Gentilici: corberà, corberana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [koɾbéɾa] 


Nom en valencià: Cortes d’Arenós
Nom oficial: Cortes de Arenoso
Codi INE: 12048
Gentilici: cortesà, cortesana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kóɾtez ðaɾenós] 


Nom en valencià: Cortes de Pallars
Nom oficial: Cortes de Pallás
Codi INE: 46099
Gentilici: cortesà, cortesana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kóɾtez ðe paʎáɾs] 


Nom en valencià: Costur
Nom oficial: Costur
Codi INE: 12049
Gentilici: costurenc, costurenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kostúɾ] 


Nom en valencià: Cotes
Nom oficial: Cotes
Codi INE: 46100
Gentilici: coter, cotera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kɔ́tes] 


Nom en valencià: les Coves de Vinromà
Nom oficial: les Coves de Vinromà
Codi INE: 12050
Gentilici: covarxí, covarxina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [les kɔ́vez ðe vinromá] 


Nom en valencià: Crevillent
Nom oficial: Crevillent
Codi INE: 03059
Gentilici: crevillentí, crevillentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [cɾeviʎént] 


Nom en valencià: Culla
Nom oficial: Culla
Codi INE: 12051
Gentilici: cullà, cullana / cullerà, cullerana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kúʎa] 


Nom en valencià: Cullera
Nom oficial: Cullera
Codi INE: 46105
Gentilici: cullerà, cullerana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kuʎéɾa] 


Nom en valencià: Daia Nova
Nom oficial: Daya Nueva
Codi INE: 03061
Gentilici: daianovés, daianovesa
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [dája nɔ́va] 


Nom en valencià: Daia Vella
Nom oficial: Daya Vieja
Codi INE: 03062
Gentilici: daiavellenc, daiavellenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [dája véʎa] 


Nom en valencià: Daimús
Nom oficial: Daimús
Codi INE: 46113
Gentilici: daimuser, daimusera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [dajmús] 


Nom en valencià: Dénia
Nom oficial: Dénia
Codi INE: 03063
Gentilici: denier, deniera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [dénia] 


Nom en valencià: Dolores
Nom oficial: Dolores
Codi INE: 03064
Gentilici: dolorenc, dolorenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [dolóɾes] 


Nom en valencià: Domenyo
Nom oficial: Domeño
Codi INE: 46114
Gentilici: domenyer, domenyera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [doméɲo] 


Nom en valencià: Dosaigües
Nom oficial: Dos Aguas
Codi INE: 46115
Gentilici: dosaigüer, dosaigüera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [dozájɣwes] 


Nom en valencià: Elda
Nom oficial: Elda
Codi INE: 03066
Gentilici: elder, eldera / eldenc, eldenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ɛ́lda] 


Nom en valencià: l’Eliana
Nom oficial: l’Eliana
Codi INE: 46116
Gentilici: elianer, elianera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [leliána] 


Nom en valencià: Elx
Nom oficial: Elx / Elche
Codi INE: 03065
Gentilici: il·licità, il·licitana / elxà, elxana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ɛ́lʧ] 


Nom en valencià: Emperador
Nom oficial: Emperador
Codi INE: 46117
Gentilici: venter, ventera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [empeɾaðóɾ] 


Nom en valencià: Énguera
Nom oficial: Enguera
Codi INE: 46118
Gentilici: enguerí, enguerina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [éŋgeɾa] 


Nom en valencià: l’Énova
Nom oficial: l’Énova
Codi INE: 46119
Gentilici: enover, enovera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lénova] 


Nom en valencià: Eslida
Nom oficial: Eslida
Codi INE: 12057
Gentilici: eslider, eslidera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ezlíða] 


Nom en valencià: Espadella
Nom oficial: Espadilla
Codi INE: 12058
Gentilici: espadellà, espadellana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [espaðéʎa] 


Nom en valencià: Estivella
Nom oficial: Estivella
Codi INE: 46120
Gentilici: estivellenc, estivellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [estivéʎa] 


Nom en valencià: Estubeny
Nom oficial: Estubeny
Codi INE: 46121
Gentilici: estubenyer, estubenyera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [estubéɲ] 


Nom en valencià: Fageca
Nom oficial: Fageca
Codi INE: 03067
Gentilici: fagequí, fagequina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [faʤéka] 


Nom en valencià: Famorca
Nom oficial: Famorca
Codi INE: 03068
Gentilici: famorquí, famorquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [famóɾka] 


Nom en valencià: Fanzara
Nom oficial: Fanzara
Codi INE: 12059
Gentilici: fanzarí, fanzarina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [fanzáɾa] 


Nom en valencià: Faura
Nom oficial: Faura
Codi INE: 46122
Gentilici: faurer, faurera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [fáwɾa] 


Nom en valencià: Favara
Nom oficial: Favara
Codi INE: 46123
Gentilici: favarer, favarera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [faváɾa] 


Nom en valencià: Figueres
Nom oficial: Higueras
Codi INE: 12069
Gentilici: figuerenc, figuerenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [fiɣéɾes] 


Nom en valencià: Figueroles
Nom oficial: Figueroles
Codi INE: 12060
Gentilici: figueroler, figuerolera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [fiɣeɾɔ́les] 


Nom en valencià: Figueroles de Domenyo
Nom oficial: Higueruelas
Codi INE: 46141
Gentilici: figuerolà, figuerolana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [fiɣeɾɔ́lez ðe ðoméɲo] 


Nom en valencià: Finestrat
Nom oficial: Finestrat
Codi INE: 03069
Gentilici: finestratí, finestratina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [finestɾát] 


Nom en valencià: Foios
Nom oficial: Foios
Codi INE: 46126
Gentilici: foier, foiera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [fɔ́jos] 


Nom en valencià: el Fondó de les Neus
Nom oficial: el Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves
Codi INE: 03077
Gentilici: fondoner, fondonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el fondó ðe lez néws ] 


Nom en valencià: el Fondó dels Frares
Nom oficial: Hondón de los Frailes
Codi INE: 03078
Gentilici: fondoner, fondonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el fondó ðels fɾáɾes] 


Nom en valencià: la Font d’en Carròs
Nom oficial: la Font d’en Carròs
Codi INE: 46127
Gentilici: fonter, fontera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la fɔ́n deŋ karɔ́s] 


Nom en valencià: la Font de la Figuera
Nom oficial: la Font de la Figuera
Codi INE: 46128
Gentilici: fontí, fontina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la fɔ́n de la fiɣéɾa] 


Nom en valencià: la Font de la Reina
Nom oficial: Fuente la Reina
Codi INE: 12063
Gentilici: reiner, reinera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la fɔ́n de la réjna] 


Nom en valencià: Fontanars dels Alforins
Nom oficial: Fontanars dels Alforins
Codi INE: 46124
Gentilici: alforiner, alforinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [fontanáɾz ðelz alfoɾíns] 


Nom en valencià: les Fonts d’Aiòder
Nom oficial: Fuentes de Ayódar
Codi INE: 12064
Gentilici: fonter, fontera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [les fɔ́nz ðajɔ́ðeɾ] 


Nom en valencià: el Forcall
Nom oficial: Forcall
Codi INE: 12061
Gentilici: forcallà, forcallana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el foɾkáʎ] 


Nom en valencià: Formentera del Segura
Nom oficial: Formentera del Segura
Codi INE: 03070
Gentilici: formenterer, formenterera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [foɾmentéɾa del seɣúɾa] 


Nom en valencià: Fortaleny
Nom oficial: Fortaleny
Codi INE: 46125
Gentilici: fortalenyer, fortalenyera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [foɾtaléɲ] 


Nom en valencià: Fuenterrobles
Nom oficial: Fuenterrobles
Codi INE: 46129
Gentilici: fuenterroblenc, fuenterroblenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [fwenteróbles] 


Nom en valencià: Gaianes
Nom oficial: Gaianes
Codi INE: 03072
Gentilici: gaianer, gaianera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gajánes] 


Nom en valencià: Gaibiel
Nom oficial: Gaibiel
Codi INE: 12065
Gentilici: gaibielà, gaibielana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [gajbiél] 


Nom en valencià: Gandia
Nom oficial: Gandia
Codi INE: 46131
Gentilici: gandienc, gandienca / gandià, gandiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gandía] 


Nom en valencià: Gata de Gorgos
Nom oficial: Gata de Gorgos
Codi INE: 03071
Gentilici: gater, gatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gáta ðe ɣóɾɣos] 


Nom en valencià: Gàtova
Nom oficial: Gátova
Codi INE: 46902
Gentilici: gatovenc, gatovenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [gátova] 


Nom en valencià: Gavarda
Nom oficial: Gavarda
Codi INE: 46130
Gentilici: gavardí, gavardina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gaváɾða] 


Nom en valencià: Geldo
Nom oficial: Geldo
Codi INE: 12067
Gentilici: geldí, geldina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʤɛ́ldo] 


Nom en valencià: el Genovés
Nom oficial: el Genovés
Codi INE: 46132
Gentilici: genovesí, genovesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el ʤenovés] 


Nom en valencià: Gilet
Nom oficial: Gilet
Codi INE: 46134
Gentilici: giletà, giletana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʤilét] 


Nom en valencià: Godella
Nom oficial: Godella
Codi INE: 46135
Gentilici: godellenc, godellenca / godellà, godellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [goðéʎa] 


Nom en valencià: Godelleta
Nom oficial: Godelleta
Codi INE: 46136
Gentilici: godelletà, godelletana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [goðeʎéta] 


Nom en valencià: Gorga
Nom oficial: Gorga
Codi INE: 03073
Gentilici: gorguer, gorguera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gɔ́ɾɣa] 


Nom en valencià: la Granja de la Costera
Nom oficial: la Granja de la Costera
Codi INE: 46137
Gentilici: granger, grangera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la ɣɾánʤa ðe la kostéɾa] 


Nom en valencià: la Granja de Rocamora
Nom oficial: Granja de Rocamora
Codi INE: 03074
Gentilici: granger, grangera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la ɣɾánʤa ðe rokamóɾa] 


Nom en valencià: Guadasséquies
Nom oficial: Guadasséquies
Codi INE: 46138
Gentilici: guadassequià, guadassequiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gwaðasékies] 


Nom en valencià: Guadassuar
Nom oficial: Guadassuar
Codi INE: 46139
Gentilici: guadassuarenc, guadassuarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gwaðasuáɾ] 


Nom en valencià: Guardamar de la Safor
Nom oficial: Guardamar de la Safor
Codi INE: 46140
Gentilici: guardamarenc, guardamarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gwaɾðamáɾ ðe la safóɾ] 


Nom en valencià: Guardamar del Segura
Nom oficial: Guardamar del Segura
Codi INE: 03076
Gentilici: guardamarenc, guardamarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [gwaɾðamáɾ ðel seɣúɾa] 


Nom en valencià: Herbers
Nom oficial: Herbers
Codi INE: 12068
Gentilici: herbessenc, herbessenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [eɾbéɾs] 


Nom en valencià: Iàtova
Nom oficial: Yátova
Codi INE: 46261
Gentilici: iatovenc, iatovenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [játova] 


Nom en valencià: Ibi
Nom oficial: Ibi
Codi INE: 03079
Gentilici: iberut, iberuda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [íbi] 


Nom en valencià: la Iessa
Nom oficial: La Yesa
Codi INE: 46262
Gentilici: iessà, iessana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la jésa] 


Nom en valencià: la Jana
Nom oficial: la Jana
Codi INE: 12070
Gentilici: janenc, janenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la ʤána] 


Nom en valencià: Llanera de Ranes
Nom oficial: Llanera de Ranes
Codi INE: 46154
Gentilici: llanerí, llanerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎanéɾa ðe ránes] 


Nom en valencià: Llaurí
Nom oficial: Llaurí
Codi INE: 46155
Gentilici: llauriner, llaurinera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎawɾí] 


Nom en valencià: Llíber
Nom oficial: Llíber
Codi INE: 03085
Gentilici: lliberà, lliberana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎíbeɾ] 


Nom en valencià: Llíria
Nom oficial: Llíria
Codi INE: 46147
Gentilici: llirià, lliriana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎíɾia] 


Nom en valencià: Llocnou d’en Fenollet
Nom oficial: Llocnou d’en Fenollet
Codi INE: 46151
Gentilici: llocnouí, llocnouina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎɔgnɔ́w deɱ fenoʎét] 


Nom en valencià: Llocnou de la Corona
Nom oficial: Llocnou de la Corona
Codi INE: 46152
Gentilici: llocnouí, llocnouina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎɔgnɔ́w ðe la koɾóna] 


Nom en valencià: Llocnou de Sant Jeroni
Nom oficial: Llocnou de Sant Jeroni
Codi INE: 46153
Gentilici: llocnouí, llocnouina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎɔgnɔ́w ðe san ʤeɾɔ́ni] 


Nom en valencià: Llombai
Nom oficial: Llombai
Codi INE: 46156
Gentilici: llombaí, llombaïna
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎombáj] 


Nom en valencià: la Llosa
Nom oficial: la Llosa
Codi INE: 12074
Gentilici: lloser, llosera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la ʎɔ́za] 


Nom en valencià: la Llosa de Ranes
Nom oficial: la Llosa de Ranes
Codi INE: 46157
Gentilici: lloser, llosera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la ʎɔ́za ðe ránes] 


Nom en valencià: la Llosa del Bisbe
Nom oficial: Losa del Obispo
Codi INE: 46149
Gentilici: lloser, llosera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la ʎɔ́za ðel bízbe] 


Nom en valencià: Llucena
Nom oficial: Llucena / Lucena del Cid
Codi INE: 12072
Gentilici: llucener, llucenera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎuséna] 


Nom en valencià: Lludient
Nom oficial: Ludiente
Codi INE: 12073
Gentilici: lludientí, lludientina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʎuðiént] 


Nom en valencià: Llutxent
Nom oficial: Llutxent
Codi INE: 46150
Gentilici: llutxentí, llutxentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʎuʧént] 


Nom en valencià: Loriguilla
Nom oficial: Loriguilla
Codi INE: 46148
Gentilici: loriguillà, loriguillana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [loɾiɣíʎa] 


Nom en valencià: Macastre
Nom oficial: Macastre
Codi INE: 46158
Gentilici: macastrer, macastrera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [makástɾe] 


Nom en valencià: Manises
Nom oficial: Manises
Codi INE: 46159
Gentilici: maniser, manisera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [manízes] 


Nom en valencià: Manuel
Nom oficial: Manuel
Codi INE: 46160
Gentilici: manuelí, manuelina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [manuɛ́l] 


Nom en valencià: Marines
Nom oficial: Marines
Codi INE: 46161
Gentilici: mariner, marinera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [maɾínes] 


Nom en valencià: Massalavés
Nom oficial: Massalavés
Codi INE: 46162
Gentilici: massalavesí, massalavesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [masalavés] 


Nom en valencià: Massalfassar
Nom oficial: Massalfassar
Codi INE: 46163
Gentilici: massalfassí, massalfassina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [masalfasáɾ] 


Nom en valencià: Massamagrell
Nom oficial: Massamagrell
Codi INE: 46164
Gentilici: massamagrellenc, massamagrellenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [masamaɣɾéʎ] 


Nom en valencià: Massanassa
Nom oficial: Massanassa
Codi INE: 46165
Gentilici: massanasser, massanassera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [masanása] 


Nom en valencià: la Mata
Nom oficial: la Mata
Codi INE: 12075
Gentilici: mater, matera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la máta] 


Nom en valencià: Matet
Nom oficial: Matet
Codi INE: 12076
Gentilici: matetà, matetana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [matét] 


Nom en valencià: Meliana
Nom oficial: Meliana
Codi INE: 46166
Gentilici: melianer, melianera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [meliána] 


Nom en valencià: Millars
Nom oficial: Millares
Codi INE: 46167
Gentilici: millarenc, millarenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [miʎáɾs] 


Nom en valencià: Millena
Nom oficial: Millena
Codi INE: 03086
Gentilici: millener, millenera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [miʎéna] 


Nom en valencià: Miramar
Nom oficial: Miramar
Codi INE: 46168
Gentilici: miramarí, miramarina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [miɾamáɾ] 


Nom en valencià: Mislata
Nom oficial: Mislata
Codi INE: 46169
Gentilici: mislater, mislatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [mizláta] 


Nom en valencià: Moixent
Nom oficial: Moixent / Mogente
Codi INE: 46170
Gentilici: moixentí, moixentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [mojʃént] 


Nom en valencià: Moncofa
Nom oficial: Moncofa
Codi INE: 12077
Gentilici: moncofí, moncofina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [moŋkɔ́fa] 


Nom en valencià: Monòver
Nom oficial: Monòver / Monóvar
Codi INE: 03089
Gentilici: monover, monovera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [monɔ́veɾ] 


Nom en valencià: Montanejos
Nom oficial: Montanejos
Codi INE: 12079
Gentilici: montaneixí, montaneixina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [montanéxos] 


Nom en valencià: Montant
Nom oficial: Montán
Codi INE: 12078
Gentilici: montanter, montantera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [montánt] 


Nom en valencià: Montaverner
Nom oficial: Montaverner
Codi INE: 46173
Gentilici: montaverní, montavernina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [montaveɾnéɾ] 


Nom en valencià: Montcada
Nom oficial: Moncada
Codi INE: 46171
Gentilici: montcadí, montcadina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [moŋkáða] 


Nom en valencià: Montesa
Nom oficial: Montesa
Codi INE: 46174
Gentilici: montesí, montesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [montéza] 


Nom en valencià: Los Montesinos
Nom oficial: Los Montesinos
Codi INE: 03903
Gentilici: montesiner, montesinera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [loz montezínos] 


Nom en valencià: Montfort
Nom oficial: Monforte del Cid
Codi INE: 03088
Gentilici: montfortí, montfortina / montforter, montfortera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [moɱfɔ́ɾt] 


Nom en valencià: Montitxelvo
Nom oficial: Montitxelvo / Montichelvo
Codi INE: 46175
Gentilici: montitxelví, montitxelvina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [montiʧélvo] 


Nom en valencià: Montroi
Nom oficial: Montroi / Montroy
Codi INE: 46176
Gentilici: montroià, montroiana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [montɾɔ́j] 


Nom en valencià: Montserrat
Nom oficial: Montserrat
Codi INE: 46172
Gentilici: montserrater, montserratera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [monserát] 


Nom en valencià: Morella
Nom oficial: Morella
Codi INE: 12080
Gentilici: morellà, morellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [moɾéʎa] 


Nom en valencià: Murla
Nom oficial: Murla
Codi INE: 03091
Gentilici: murler, murlera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [múɾla] 


Nom en valencià: Muro d’Alcoi
Nom oficial: Muro de Alcoy
Codi INE: 03092
Gentilici: murer, murera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [múɾo ðalkɔ́j] 


Nom en valencià: Museros
Nom oficial: Museros
Codi INE: 46177
Gentilici: muserenc, muserenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [muzéɾos] 


Nom en valencià: Mutxamel
Nom oficial: Mutxamel
Codi INE: 03090
Gentilici: mutxameler, mutxamelera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [muʧamɛ́l] 


Nom en valencià: Nàquera
Nom oficial: Nàquera / Náquera
Codi INE: 46178
Gentilici: naquerà, naquerana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [nákeɾa] 


Nom en valencià: Navaixes
Nom oficial: Navajas
Codi INE: 12081
Gentilici: navaixer, navaixera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [navájʃes] 


Nom en valencià: Navarrés
Nom oficial: Navarrés
Codi INE: 46179
Gentilici: navarresí, navarresina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [navarés] 


Nom en valencià: Novelda
Nom oficial: Novelda
Codi INE: 03093
Gentilici: novelder, noveldera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [novɛ́lda] 


Nom en valencià: Novetlè
Nom oficial: Novetlè / Novelé
Codi INE: 46180
Gentilici: novetlerí, novetlerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [novellɛ́] 


Nom en valencià: la Nucia
Nom oficial: la Nucia
Codi INE: 03094
Gentilici: nucier, nuciera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la nusía] 


Nom en valencià: Nules
Nom oficial: Nules
Codi INE: 12082
Gentilici: nuler, nulera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [núles] 


Nom en valencià: Oliva
Nom oficial: Oliva
Codi INE: 46181
Gentilici: oliver, olivera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [olíva] 


Nom en valencià: l’Olleria
Nom oficial: l’Olleria
Codi INE: 46183
Gentilici: ollerià, olleriana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [loʎeɾía] 


Nom en valencià: Olocau
Nom oficial: Olocau
Codi INE: 46182
Gentilici: olocauí, olocauina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [olokáw] 


Nom en valencià: Olocau del Rei
Nom oficial: Olocau del Rey
Codi INE: 12083
Gentilici: olocauí, olocauina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [olokáw del réj] 


Nom en valencià: Onda
Nom oficial: Onda
Codi INE: 12084
Gentilici: onder, ondera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ónda] 


Nom en valencià: Ondara
Nom oficial: Ondara
Codi INE: 03095
Gentilici: ondarenc, ondarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ondáɾa] 


Nom en valencià: Onil
Nom oficial: Onil
Codi INE: 03096
Gentilici: onilenc, onilenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [oníl] 


Nom en valencià: Ontinyent
Nom oficial: Ontinyent
Codi INE: 46184
Gentilici: ontinyentí, ontinyentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ontiɲént] 


Nom en valencià: Orba
Nom oficial: Orba
Codi INE: 03097
Gentilici: orber, orbera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ɔ́ɾba] 


Nom en valencià: Oriola
Nom oficial: Orihuela
Codi INE: 03099
Gentilici: oriolà, oriolana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [oɾiɔ́la] 


Nom en valencià: Orpesa
Nom oficial: Orpesa / Oropesa del Mar
Codi INE: 12085
Gentilici: orpesí, orpesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [oɾpéza] 


Nom en valencià: l’Orxa
Nom oficial: l’Orxa / Lorcha
Codi INE: 03084
Gentilici: orxà, orxana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lóɾʧa] 


Nom en valencià: Orxeta
Nom oficial: Orxeta
Codi INE: 03098
Gentilici: orxetà, orxetana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [oɾʧéta] 


Nom en valencià: Otos
Nom oficial: Otos
Codi INE: 46185
Gentilici: otosí, otosina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ɔ́tos] 


Nom en valencià: Paiporta
Nom oficial: Paiporta
Codi INE: 46186
Gentilici: paiportí, paiportina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pajpɔ́ɾta] 


Nom en valencià: Palanques
Nom oficial: Palanques
Codi INE: 12087
Gentilici: palanquí, palanquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [paláŋkes] 


Nom en valencià: Palma de Gandia
Nom oficial: Palma de Gandía
Codi INE: 46187
Gentilici: palmer, palmera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pálma ðe ɣandía] 


Nom en valencià: Palmera
Nom oficial: Palmera
Codi INE: 46188
Gentilici: palmerí, palmerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [palméɾa] 


Nom en valencià: el Palomar
Nom oficial: el Palomar
Codi INE: 46189
Gentilici: palomarenc, palomarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el palomáɾ] 


Nom en valencià: Parcent
Nom oficial: Parcent
Codi INE: 03100
Gentilici: parcentí, parcentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [paɾsént] 


Nom en valencià: Paterna
Nom oficial: Paterna
Codi INE: 46190
Gentilici: paterner, paternera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [patɛ́ɾna] 


Nom en valencià: Pavies
Nom oficial: Pavías
Codi INE: 12088
Gentilici: pavieser, paviesera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [pavíes] 


Nom en valencià: Pedralba
Nom oficial: Pedralba
Codi INE: 46191
Gentilici: pedralbí, pedralbina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [peðɾálba] 


Nom en valencià: Pedreguer
Nom oficial: Pedreguer
Codi INE: 03101
Gentilici: pedreguerí, pedreguerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [peðɾeɣéɾ] 


Nom en valencià: Pego
Nom oficial: Pego
Codi INE: 03102
Gentilici: pegolí, pegolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [péɣo] 


Nom en valencià: Penàguila
Nom oficial: Penàguila
Codi INE: 03103
Gentilici: penaguilenc, penaguilenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [penáɣila] 


Nom en valencià: Peníscola
Nom oficial: Peníscola / Peñíscola
Codi INE: 12089
Gentilici: peniscolà, peniscolana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [penískola] 


Nom en valencià: Petrer
Nom oficial: Petrer
Codi INE: 03104
Gentilici: petrerí, petrerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [petɾéɾ] 


Nom en valencià: Petrés
Nom oficial: Petrés
Codi INE: 46192
Gentilici: petresà, petresana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [petɾés] 


Nom en valencià: Picanya
Nom oficial: Picanya
Codi INE: 46193
Gentilici: picanyer, picanyera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pikáɲa] 


Nom en valencià: Picassent
Nom oficial: Picassent
Codi INE: 46194
Gentilici: picassentí, picassentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pikasént] 


Nom en valencià: el Pilar de la Foradada
Nom oficial: Pilar de la Horadada
Codi INE: 03902
Gentilici: pilarenc, pilarenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [el piláɾ ðe la foɾaðáða] 


Nom en valencià: Piles
Nom oficial: Piles
Codi INE: 46195
Gentilici: piler, pilera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [píles] 


Nom en valencià: Pina
Nom oficial: Pina de Montalgrao
Codi INE: 12090
Gentilici: pinenc, pinenca / pinetà, pinetana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [pína] 


Nom en valencià: Pinet
Nom oficial: Pinet
Codi INE: 46196
Gentilici: pinetell, pinetella
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pinét] 


Nom en valencià: el Pinós
Nom oficial: el Pinós / Pinoso
Codi INE: 03105
Gentilici: pinoser, pinosera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el pinós] 


Nom en valencià: Planes
Nom oficial: Planes
Codi INE: 03106
Gentilici: planer, planera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [plánes] 


Nom en valencià: la Pobla d’Arenós
Nom oficial: Puebla de Arenoso
Codi INE: 12092
Gentilici: poblà, poblana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la póbla ðaɾenós] 


Nom en valencià: la Pobla de Benifassà
Nom oficial: la Pobla de Benifassà
Codi INE: 12093
Gentilici: poblatà, poblatana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ðe benifasá] 


Nom en valencià: la Pobla de Farnals
Nom oficial: la Pobla de Farnals
Codi INE: 46199
Gentilici: poblà, poblana / creuetí, creuetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ðe faɾnáls] 


Nom en valencià: la Pobla de Sant Miquel
Nom oficial: Puebla de San Miguel
Codi INE: 46201
Gentilici: poblà, poblana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la póbla ðe sam mikɛ́l] 


Nom en valencià: la Pobla de Vallbona
Nom oficial: la Pobla de Vallbona
Codi INE: 46202
Gentilici: poblà, poblana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ðe vaʎbóna] 


Nom en valencià: la Pobla del Duc
Nom oficial: la Pobla del Duc
Codi INE: 46200
Gentilici: poblà, poblana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ðel dúk] 


Nom en valencià: la Pobla Llarga
Nom oficial: la Pobla Llarga
Codi INE: 46203
Gentilici: poblatà, poblatana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla ʎáɾɣa] 


Nom en valencià: la Pobla Tornesa
Nom oficial: la Pobla Tornesa
Codi INE: 12094
Gentilici: poblatí, poblatina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la póbla toɾnéza] 


Nom en valencià: el Poble Nou de Benitatxell
Nom oficial: el Poble Nou de Benitatxell / Benitachell
Codi INE: 03042
Gentilici: pobler, poblera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el pɔ́ble nɔ́w de benitaʧéʎ] 


Nom en valencià: els Poblets
Nom oficial: els Poblets
Codi INE: 03901
Gentilici: pobleter, pobletera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [els pobléts] 


Nom en valencià: Polinyà de Xúquer
Nom oficial: Polinyà de Xúquer
Codi INE: 46197
Gentilici: polinyaner, polinyanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [poliɲá ðe ʃúkeɾ] 


Nom en valencià: Polop
Nom oficial: Polop
Codi INE: 03107
Gentilici: polopí, polopina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [polóp] 


Nom en valencià: Portell de Morella
Nom oficial: Portell de Morella
Codi INE: 12091
Gentilici: portellà, portellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [poɾtéʎ de moɾéʎa] 


Nom en valencià: Potries
Nom oficial: Potries
Codi INE: 46198
Gentilici: potrier, potriera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [potɾíes] 


Nom en valencià: Puçol
Nom oficial: Puçol
Codi INE: 46205
Gentilici: puçolenc, puçolenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [pusɔ́l] 


Nom en valencià: el Puig de Santa Maria
Nom oficial: el Puig de Santa Maria
Codi INE: 46204
Gentilici: pugenc, pugenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el púʤ de santa maɾía] 


Nom en valencià: Quart de les Valls
Nom oficial: Quart de les Valls
Codi INE: 46101
Gentilici: quarter, quartera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwáɾd de lez váʎs] 


Nom en valencià: Quart de Poblet
Nom oficial: Quart de Poblet
Codi INE: 46102
Gentilici: quartà, quartana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwáɾd de poblét] 


Nom en valencià: Quartell
Nom oficial: Quartell
Codi INE: 46103
Gentilici: quarteller, quartellera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwaɾtéʎ] 


Nom en valencià: Quatretonda
Nom oficial: Quatretonda
Codi INE: 46104
Gentilici: quatretondí, quatretondina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwatɾetónda] 


Nom en valencià: Quatretondeta
Nom oficial: Quatretondeta
Codi INE: 03060
Gentilici: quatretondetí, quatretondetina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [kwatɾetondéta] 


Nom en valencià: Quesa
Nom oficial: Quesa
Codi INE: 46206
Gentilici: quesí, quesina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [kéza] 


Nom en valencià: Rafal
Nom oficial: Rafal
Codi INE: 03109
Gentilici: rafalenc, rafalenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [rafál] 


Nom en valencià: Rafelbunyol
Nom oficial: Rafelbunyol
Codi INE: 46207
Gentilici: rafelbunyoler, rafelbunyolera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rafɛlbuɲɔ́l] 


Nom en valencià: Rafelcofer
Nom oficial: Rafelcofer
Codi INE: 46208
Gentilici: coferer, coferera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rafɛlkoféɾ] 


Nom en valencià: Rafelguaraf
Nom oficial: Rafelguaraf
Codi INE: 46209
Gentilici: rafelguarafí, rafelguarafina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rafɛlɣwaɾáf] 


Nom en valencià: el Ràfol d’Almúnia
Nom oficial: el Ràfol d’Almúnia
Codi INE: 03110
Gentilici: rafolenc, rafolenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el ráfol dalmúnia] 


Nom en valencià: el Ràfol de Salem
Nom oficial: Ráfol de Salem
Codi INE: 46210
Gentilici: rafolí, rafolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el ráfol de salém] 


Nom en valencià: Real
Nom oficial: Real
Codi INE: 46212
Gentilici: realer, realera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [reál] 


Nom en valencià: el Real de Gandia
Nom oficial: el Real de Gandia
Codi INE: 46211
Gentilici: realer, realera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el reál de ɣandía] 


Nom en valencià: Redovà
Nom oficial: Redován
Codi INE: 03111
Gentilici: redovaner, redovanera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [reðová] 


Nom en valencià: Relleu
Nom oficial: Relleu
Codi INE: 03112
Gentilici: relleuer, relleuera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [reʎéw] 


Nom en valencià: Requena
Nom oficial: Requena
Codi INE: 46213
Gentilici: requenenc, requenenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [rekéna] 


Nom en valencià: Riba-roja de Túria
Nom oficial: Riba-roja de Túria
Codi INE: 46214
Gentilici: riba-roger, riba-rogera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ribarɔ́ʤa ðe túɾia] 


Nom en valencià: Ribesalbes
Nom oficial: Ribesalbes
Codi INE: 12095
Gentilici: ribesalber, ribesalbera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ribezálbes] 


Nom en valencià: Riola
Nom oficial: Riola
Codi INE: 46215
Gentilici: riolenc, riolenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [riɔ́la] 


Nom en valencià: Rocafort
Nom oficial: Rocafort
Codi INE: 46216
Gentilici: rocafortà, rocafortana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rokafɔ́ɾt] 


Nom en valencià: Rojals
Nom oficial: Rojales
Codi INE: 03113
Gentilici: rojaler, rojalera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [roʤáls] 


Nom en valencià: la Romana
Nom oficial: la Romana
Codi INE: 03114
Gentilici: romaner, romanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la romána] 


Nom en valencià: Rossell
Nom oficial: Rossell
Codi INE: 12096
Gentilici: rossellà, rossellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [roséʎ] 


Nom en valencià: Rotglà i Corberà
Nom oficial: Rotglà i Corberà
Codi INE: 46217
Gentilici: rotglaní, rotglanina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [roɣlá i koɾbeɾá] 


Nom en valencià: Ròtova
Nom oficial: Ròtova
Codi INE: 46218
Gentilici: rotoví, rotovina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [rɔ́tova] 


Nom en valencià: Rugat
Nom oficial: Rugat
Codi INE: 46219
Gentilici: rugatí, rugatina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ruɣát] 


Nom en valencià: Sacanyet
Nom oficial: Sacañet
Codi INE: 12097
Gentilici: sacanyetí, sacanyetina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sakaɲét] 


Nom en valencià: Sagra
Nom oficial: Sagra
Codi INE: 03115
Gentilici: sagratí, sagratina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sáɣɾa] 


Nom en valencià: Sagunt
Nom oficial: Sagunt / Sagunto
Codi INE: 46220
Gentilici: saguntí, saguntina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [saɣúnt] 


Nom en valencià: Saix
Nom oficial: Sax
Codi INE: 03123
Gentilici: saixenc, saixenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sájʃ]    (en castellà [sáx]  )


Nom en valencià: Salem
Nom oficial: Salem
Codi INE: 46221
Gentilici: salemer, salemera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [salém] 


Nom en valencià: Salines
Nom oficial: Salinas
Codi INE: 03116
Gentilici: saliner, salinera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [salínes] 


Nom en valencià: la Salzadella
Nom oficial: la Salzadella
Codi INE: 12098
Gentilici: salzadellà, salzadellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la salzaðéʎa] 


Nom en valencià: Sanet i els Negrals
Nom oficial: Sanet y Negrals
Codi INE: 03117
Gentilici: saneter, sanetera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sanét jelz neɣɾáls] 


Nom en valencià: Sant Antoni de Benaixeve
Nom oficial: San Antonio de Benagéber
Codi INE: 46903
Gentilici: santantonià, santantoniana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sant antɔ́ni ðe benajʃéve] 


Nom en valencià: Sant Fulgenci
Nom oficial: San Fulgencio
Codi INE: 03118
Gentilici: santfulgentí, santfulgentina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [saɱ fulʤɛ́nsi] 


Nom en valencià: Sant Isidre
Nom oficial: San Isidro
Codi INE: 03904
Gentilici: santisidrenc, santisidrenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sant izídɾe] 


Nom en valencià: Sant Joan d’Alacant
Nom oficial: Sant Joan d’Alacant
Codi INE: 03119
Gentilici: santjoaner, santjoanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san ʤuán dalakánt] 


Nom en valencià: Sant Joan de Moró
Nom oficial: Sant Joan de Moró
Codi INE: 12902
Gentilici: santjoaner, santjoanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san ʤuán de moɾó] 


Nom en valencià: Sant Joanet
Nom oficial: Sant Joanet
Codi INE: 46222
Gentilici: santjoaner, santjoanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san ʤuanét] 


Nom en valencià: Sant Jordi
Nom oficial: Sant Jordi / San Jorge
Codi INE: 12099
Gentilici: santjordienc, santjordienca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san ʤɔ́ɾði] 


Nom en valencià: Sant Mateu
Nom oficial: Sant Mateu
Codi INE: 12100
Gentilici: santmateuà, santmateuana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sam matɛ́w] 


Nom en valencià: Sant Miquel de les Salines
Nom oficial: San Miguel de Salinas
Codi INE: 03120
Gentilici: santmiqueler, santmiquelera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sam mikɛ́l ðe les salínes] 


Nom en valencià: Sant Rafel del Riu
Nom oficial: San Rafael del Río
Codi INE: 12101
Gentilici: sant-rafelí, sant-rafelina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [san rafɛ́l del ríw] 


Nom en valencià: Sant Vicent del Raspeig
Nom oficial: Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig
Codi INE: 03122
Gentilici: santvicenter, santvicentera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [saɱ visɛ́n del raspéʧ] 


Nom en valencià: Santa Magdalena de Polpís
Nom oficial: Santa Magdalena de Pulpis
Codi INE: 12102
Gentilici: magdalener, magdalenera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [santa magdaléna ðe polpís] 


Nom en valencià: Santa Pola
Nom oficial: Santa Pola
Codi INE: 03121
Gentilici: santapoler, santapolera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [santa póla] 


Nom en valencià: Sedaví
Nom oficial: Sedaví
Codi INE: 46223
Gentilici: sedavienc, sedavienca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sedaví] 


Nom en valencià: Segart
Nom oficial: Segart
Codi INE: 46224
Gentilici: segardí, segardina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [segáɾt] 


Nom en valencià: Sella
Nom oficial: Sella
Codi INE: 03124
Gentilici: sellard, sellarda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [séʎa] 


Nom en valencià: Sellent
Nom oficial: Sellent
Codi INE: 46225
Gentilici: sellentí, sellentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seʎént] 


Nom en valencià: Sempere
Nom oficial: Sempere
Codi INE: 46226
Gentilici: semperenc, semperenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sempéɾe] 


Nom en valencià: Senija
Nom oficial: Senija
Codi INE: 03125
Gentilici: senijol, senijola
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seníʤa] 


Nom en valencià: Senyera
Nom oficial: Senyera
Codi INE: 46227
Gentilici: senyerut, senyeruda
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [seɲéɾa] 


Nom en valencià: Serra
Nom oficial: Serra
Codi INE: 46228
Gentilici: serrà, serrana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sɛ́ra] 


Nom en valencià: la Serra d’en Galceran
Nom oficial: Sierra Engarcerán
Codi INE: 12105
Gentilici: serratí, serratina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la sɛ́ra deŋ galseɾán] 


Nom en valencià: la Serratella
Nom oficial: la Serratella
Codi INE: 12103
Gentilici: serratellà, serratellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la seratéʎa] 


Nom en valencià: Setaigües
Nom oficial: Siete Aguas
Codi INE: 46229
Gentilici: setaigüer, setaigüera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sɛtáiɣwes] 


Nom en valencià: Silla
Nom oficial: Silla
Codi INE: 46230
Gentilici: siller, sillera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [síʎa] 


Nom en valencià: Simat de la Valldigna
Nom oficial: Simat de la Valldigna
Codi INE: 46231
Gentilici: simater, simatera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [simád de la vaʎdígna] 


Nom en valencià: Sinarques
Nom oficial: Sinarcas
Codi INE: 46232
Gentilici: sinarquenc, sinarquenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sináɾkes] 


Nom en valencià: Sogorb
Nom oficial: Segorbe
Codi INE: 12104
Gentilici: sogorbí, sogorbina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [soɣɔ́ɾp] 


Nom en valencià: Sollana
Nom oficial: Sollana
Codi INE: 46233
Gentilici: sollaner, sollanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [soʎána] 


Nom en valencià: Soneja
Nom oficial: Soneja
Codi INE: 12106
Gentilici: soneixí, soneixina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sonéʤa] 


Nom en valencià: Sorita
Nom oficial: Zorita del Maestrazgo
Codi INE: 12141
Gentilici: sorità, soritana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [soɾíta] 


Nom en valencià: Sot de Ferrer
Nom oficial: Sot de Ferrer
Codi INE: 12107
Gentilici: soter, sotera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sɔ́d de feréɾ] 


Nom en valencià: Sot de Xera
Nom oficial: Sot de Chera
Codi INE: 46234
Gentilici: soter, sotera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sɔ́d de ʧéɾa] 


Nom en valencià: Sucaina
Nom oficial: Zucaina
Codi INE: 12142
Gentilici: sucainer, sucainera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sukájna] 


Nom en valencià: Sueca
Nom oficial: Sueca
Codi INE: 46235
Gentilici: suecà, suecana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [suéka] 


Nom en valencià: Suera
Nom oficial: Suera / Sueras
Codi INE: 12108
Gentilici: suerenc, suerenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [suéɾa] 


Nom en valencià: Sumacàrcer
Nom oficial: Sumacàrcer
Codi INE: 46236
Gentilici: sumacarcerí, sumacarcerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [sumakáɾseɾ] 


Nom en valencià: Tales
Nom oficial: Tales
Codi INE: 12109
Gentilici: taler, talera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [táles] 


Nom en valencià: Tàrbena
Nom oficial: Tàrbena
Codi INE: 03127
Gentilici: tarbener, tarbenera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [táɾbena] 


Nom en valencià: Tavernes Blanques
Nom oficial: Tavernes Blanques
Codi INE: 46237
Gentilici: taverner, tavernera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tavɛ́ɾnez bláŋkes] 


Nom en valencià: Tavernes de la Valldigna
Nom oficial: Tavernes de la Valldigna
Codi INE: 46238
Gentilici: valler, vallera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tavɛ́ɾnez ðe la vaʎdígna] 


Nom en valencià: Teresa
Nom oficial: Teresa
Codi INE: 12110
Gentilici: teresà, teresana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [teɾéza] 


Nom en valencià: Teresa de Cofrents
Nom oficial: Teresa de Cofrentes
Codi INE: 46239
Gentilici: teresà, teresana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [teɾéza ðe kofɾéns] 


Nom en valencià: Terrateig
Nom oficial: Terrateig
Codi INE: 46240
Gentilici: terrategí, terrategina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [teratéʧ] 


Nom en valencià: Teulada
Nom oficial: Teulada
Codi INE: 03128
Gentilici: teulader, teuladera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tewláða] 


Nom en valencià: Tibi
Nom oficial: Tibi
Codi INE: 03129
Gentilici: tiber, tibera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tíbi] 


Nom en valencià: Tírig
Nom oficial: Tírig
Codi INE: 12111
Gentilici: tirijà, tirijana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tíɾiʧ] 


Nom en valencià: Titaigües
Nom oficial: Titaguas
Codi INE: 46241
Gentilici: titaigüenc, titaigüenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [titájɣwes] 


Nom en valencià: la Todolella
Nom oficial: Todolella
Codi INE: 12112
Gentilici: todolellà, todolellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la toðoléʎa] 


Nom en valencià: Toga
Nom oficial: Toga
Codi INE: 12113
Gentilici: togà, togana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [tɔ́ɣa] 


Nom en valencià: Toixa
Nom oficial: Tuéjar
Codi INE: 46247
Gentilici: toixà, toixana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [tójʃa] 


Nom en valencià: Tollos
Nom oficial: Tollos
Codi INE: 03130
Gentilici: toller, tollera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tóʎos] 


Nom en valencià: Toràs
Nom oficial: Torás
Codi INE: 12114
Gentilici: toraser, torasera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [toɾás] 


Nom en valencià: Torís
Nom oficial: Turís
Codi INE: 46248
Gentilici: torisà, torisana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [toɾís] 


Nom en valencià: Tormos
Nom oficial: Tormos
Codi INE: 03131
Gentilici: tormer, tormera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tóɾmos] 


Nom en valencià: el Toro
Nom oficial: El Toro
Codi INE: 12115
Gentilici: torà, torana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [el tóɾo] 


Nom en valencià: Torralba
Nom oficial: Torralba del Pinar
Codi INE: 12116
Gentilici: torralbí, torralbina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [torálba] 


Nom en valencià: la Torre d’en Besora
Nom oficial: la Torre d’en Besora
Codi INE: 12119
Gentilici: torretí, torretina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la tóre ðem bezóɾa] 


Nom en valencià: la Torre d’en Doménec
Nom oficial: la Torre d’en Doménec
Codi INE: 12120
Gentilici: torretí, torretina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la tóre ðen domének] 


Nom en valencià: la Torre de les Maçanes
Nom oficial: la Torre de les Maçanes / Torremanzanas
Codi INE: 03132
Gentilici: torrudà, torrudana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la tóre ðe lez masánes] 


Nom en valencià: Torrebaixa
Nom oficial: Torrebaja
Codi INE: 46242
Gentilici: torrebaixer, torrebaixera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [torebájʃa] 


Nom en valencià: Torreblanca
Nom oficial: Torreblanca
Codi INE: 12117
Gentilici: torreblanquí, torreblanquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [torebláŋka] 


Nom en valencià: Torrella
Nom oficial: Torrella
Codi INE: 46243
Gentilici: torrellà, torrellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [toréʎa] 


Nom en valencià: Torrent
Nom oficial: Torrent
Codi INE: 46244
Gentilici: torrentí, torrentina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [torént] 


Nom en valencià: Torres Torres
Nom oficial: Torres Torres
Codi INE: 46245
Gentilici: torrestorrer, torrestorrera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tóres tóres] 


Nom en valencià: Torrevella
Nom oficial: Torrevieja
Codi INE: 03133
Gentilici: torrevellenc, torrevellenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [torevéʎa] 


Nom en valencià: Torre-xiva
Nom oficial: Torrechiva
Codi INE: 12118
Gentilici: torre-xiver, torre-xivera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [toreʧíva] 


Nom en valencià: Tous
Nom oficial: Tous
Codi INE: 46246
Gentilici: touer, touera / touenc, touenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [tɔ́ws] 


Nom en valencià: Traiguera
Nom oficial: Traiguera
Codi INE: 12121
Gentilici: traiguerí, traiguerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [tɾajɣéɾa] 


Nom en valencià: les Useres
Nom oficial: les Useres / Useras
Codi INE: 12122
Gentilici: userà, userana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [lez uzéɾes] 


Nom en valencià: Utiel
Nom oficial: Utiel
Codi INE: 46249
Gentilici: utielà, utielana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [utiél] 


Nom en valencià: València
Nom oficial: València
Codi INE: 46250
Gentilici: valencià, valenciana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [valénsia] 


Nom en valencià: la Vall d’Alba
Nom oficial: Vall d’Alba
Codi INE: 12124
Gentilici: valldalbenc, valldalbenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ dálba] 


Nom en valencià: la Vall d’Alcalà
Nom oficial: la Vall d’Alcalà
Codi INE: 03134
Gentilici: alcalaner, alcalanera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ dalkalá] 


Nom en valencià: la Vall d’Almonesir
Nom oficial: Vall de Almonacid
Codi INE: 12125
Gentilici: valler, vallera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [la váʎ dalmonezíɾ] 


Nom en valencià: la Vall d’Ebo
Nom oficial: la Vall d’Ebo
Codi INE: 03135
Gentilici: ebolí, ebolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ débo] 


Nom en valencià: la Vall d’Uixó
Nom oficial: la Vall d’Uixó
Codi INE: 12126
Gentilici: valler, vallera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ dujʃó] 


Nom en valencià: la Vall de Gallinera
Nom oficial: la Vall de Gallinera
Codi INE: 03136
Gentilici: valler, vallera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ de ɣaʎinéɾa] 


Nom en valencià: la Vall de Laguar
Nom oficial: la Vall de Laguar
Codi INE: 03137
Gentilici: guarer, guarera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la váʎ de laɣwáɾ] 


Nom en valencià: Vallada
Nom oficial: Vallada
Codi INE: 46251
Gentilici: valladí, valladina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vaʎáða] 


Nom en valencià: Vallanca
Nom oficial: Vallanca
Codi INE: 46252
Gentilici: vallanquer, vallanquera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vaʎáŋka] 


Nom en valencià: Vallat
Nom oficial: Vallat
Codi INE: 12123
Gentilici: vallatí, vallatina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vaʎát] 


Nom en valencià: Vallés
Nom oficial: Vallés
Codi INE: 46253
Gentilici: vallesí, vallesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vaʎés] 


Nom en valencià: Vallibona
Nom oficial: Vallibona
Codi INE: 12127
Gentilici: vallibonenc, vallibonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vaʎibóna] 


Nom en valencià: Venta del Moro
Nom oficial: Venta del Moro
Codi INE: 46254
Gentilici: ventamorí, ventamorina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vénta ðel mɔ́ɾo] 


Nom en valencià: el Verger
Nom oficial: el Verger
Codi INE: 03138
Gentilici: vergerí, vergerina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [el veɾʤéɾ] 


Nom en valencià: la Vila Joiosa
Nom oficial: la Vila Joiosa / Villajoyosa
Codi INE: 03139
Gentilici: viler, vilera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la víla ʤojóza] 


Nom en valencià: Vilafamés
Nom oficial: Vilafamés
Codi INE: 12128
Gentilici: vilafamesí, vilafamesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilafamés] 


Nom en valencià: Vilafermosa
Nom oficial: Villahermosa del Río
Codi INE: 12130
Gentilici: vilafermoser, vilafermosera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vilafeɾmóza] 


Nom en valencià: Vilafranca
Nom oficial: Vilafranca / Villafranca del Cid
Codi INE: 12129
Gentilici: vilafranquí, vilafranquina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilafɾáŋka] 


Nom en valencià: Vilallonga
Nom oficial: Vilallonga/Villalonga
Codi INE: 46255
Gentilici: vilallonguer, vilallonguera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilaʎóŋga] 


Nom en valencià: Vilamalur
Nom oficial: Villamalur
Codi INE: 12131
Gentilici: vilamalurenc, vilamalurenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vilamalúɾ] 


Nom en valencià: Vilamarxant
Nom oficial: Vilamarxant
Codi INE: 46256
Gentilici: vilamarxanter, vilamarxantera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilamaɾʧánt] 


Nom en valencià: Vilanova d’Alcolea
Nom oficial: Vilanova d’Alcolea
Codi INE: 12132
Gentilici: vilanoví, vilanovina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilanɔ́va ðalkoléa] 


Nom en valencià: Vilanova de Viver
Nom oficial: Villanueva de Viver
Codi INE: 12133
Gentilici: vilanovenc, vilanovenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vilanɔ́va ðe vivéɾ] 


Nom en valencià: Vilar de Canes
Nom oficial: Vilar de Canes
Codi INE: 12134
Gentilici: vilarenc, vilarenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [viláɾ ðe kánes] 


Nom en valencià: Vila-real
Nom oficial: Vila-real
Codi INE: 12135
Gentilici: vila-realenc, vila-realenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vilaɾeál] 


Nom en valencià: la Vilavella
Nom oficial: la Vilavella
Codi INE: 12136
Gentilici: vilaveller, vilavellera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [la vilavéʎa] 


Nom en valencià: el Villar
Nom oficial: Villar del Arzobispo
Codi INE: 46258
Gentilici: vilarenc, vilarenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [el viʎáɾ] 


Nom en valencià: Villargordo del Cabriel
Nom oficial: Villargordo del Cabriel
Codi INE: 46259
Gentilici: villagordenc, villagordenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [viʎaɾɣóɾðo ðel kabɾiél] 


Nom en valencià: Villena
Nom oficial: Villena
Codi INE: 03140
Gentilici: villener, villenera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [viʎéna] 


Nom en valencià: Villores
Nom oficial: Villores
Codi INE: 12137
Gentilici: villorà, villorana / villorí, villorina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [viʎóɾes] 


Nom en valencià: Vinalesa
Nom oficial: Vinalesa
Codi INE: 46260
Gentilici: vinalesí, vinalesina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vinaléza] 


Nom en valencià: Vinaròs
Nom oficial: Vinaròs
Codi INE: 12138
Gentilici: vinarossenc, vinarossenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vinaɾɔ́s] 


Nom en valencià: Vistabella del Maestrat
Nom oficial: Vistabella del Maestrat
Codi INE: 12139
Gentilici: vistabellà, vistabellana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [vistabéʎa ðel maestɾát] 


Nom en valencià: Viver
Nom oficial: Viver
Codi INE: 12140
Gentilici: viverenc, viverenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [vivéɾ] 


Nom en valencià: Xàbia
Nom oficial: Xàbia / Jávea
Codi INE: 03082
Gentilici: xabienc, xabienca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃábia] 


Nom en valencià: Xacarella
Nom oficial: Jacarilla
Codi INE: 03080
Gentilici: xacarellenc, xacarellenca
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʃakaɾéʎa] 


Nom en valencià: Xalans
Nom oficial: Jalance
Codi INE: 46142
Gentilici: xalansí, xalansina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʃaláns] 


Nom en valencià: Xaló
Nom oficial: Xaló
Codi INE: 03081
Gentilici: xaloner, xalonera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃaló] 


Nom en valencià: Xarafull
Nom oficial: Jarafuel
Codi INE: 46144
Gentilici: xarafullà, xarafullana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʃaɾafúʎ] 


Nom en valencià: Xàtiva
Nom oficial: Xàtiva
Codi INE: 46145
Gentilici: xativí, xativina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃátiva] 


Nom en valencià: Xella
Nom oficial: Chella
Codi INE: 46107
Gentilici: xellí, xellina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧéʎa] 


Nom en valencià: Xelva
Nom oficial: Chelva
Codi INE: 46106
Gentilici: xelvà, xelvana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧélva] 


Nom en valencià: Xera
Nom oficial: Chera
Codi INE: 46108
Gentilici: xerà, xerana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧéɾa] 


Nom en valencià: Xeraco
Nom oficial: Xeraco
Codi INE: 46143
Gentilici: xeraquer, xeraquera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃeɾáko] 


Nom en valencià: Xeresa
Nom oficial: Xeresa
Codi INE: 46146
Gentilici: xeresà, xeresana
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃeɾéza] 


Nom en valencià: Xèrica
Nom oficial: Jérica
Codi INE: 12071
Gentilici: xericà, xericana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʃɛ́ɾika] 


Nom en valencià: Xert
Nom oficial: Xert
Codi INE: 12052
Gentilici: xertolí, xertolina
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʧɛ́ɾt] 


Nom en valencià: Xest
Nom oficial: Cheste
Codi INE: 46109
Gentilici: xestà, xestana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧɛ́st] 


Nom en valencià: Xestalgar
Nom oficial: Gestalgar
Codi INE: 46133
Gentilici: xestalguí, xestalguina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧestalɣáɾ] 


Nom en valencià: Xilxes
Nom oficial: Xilxes / Chilches
Codi INE: 12053
Gentilici: xilxer, xilxera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʧílʧes] 


Nom en valencià: Xirivella
Nom oficial: Xirivella
Codi INE: 46110
Gentilici: xiriveller, xirivellera
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʧiɾivéʎa] 


Nom en valencià: Xiva
Nom oficial: Chiva
Codi INE: 46111
Gentilici: xivà, xivana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧíva] 


Nom en valencià: Xixona
Nom oficial: Xixona / Jijona
Codi INE: 03083
Gentilici: xixonenc, xixonenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʃjʃóna] 


Nom en valencià: Xodos
Nom oficial: Xodos / Chodos
Codi INE: 12055
Gentilici: xodenc, xodenca
Predomini lingüístic: valencià
Pronunciació: [ʧóðos] 


Nom en valencià: Xóvar
Nom oficial: Chóvar
Codi INE: 12056
Gentilici: xover, xovera
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧóvaɾ] 


Nom en valencià: Xulilla
Nom oficial: Chulilla
Codi INE: 46112
Gentilici: xulillà, xulillana
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [ʧulíʎa] 


Nom en valencià: Zarra
Nom oficial: Zarra
Codi INE: 46263
Gentilici: sarrí, sarrina
Predomini lingüístic: castellà
Pronunciació: [sára]