LA PARAULA DEL DIA

putxero

[25/12/2017]

En valencià, la paraula putxero s’usa actualment per a designar un menjar típic del dia de Nadal, elaborat amb carn, pilotes, verdures, llegums, embotit i altres ingredients, tot bollit. Es tracta d’una paraula d’origen castellà, que inicialment es feia servir per a designar un recipient alt, de fang vidrat, utilitzat sobretot per a coure puches, una espècie de coquetes elaborades amb farina, pastades amb llet o aigua, i endolcides amb mel o sucre. D'estes puches va crear-se el puchero.

En valencià, per a anomenar el recipient, s’utilitza la paraula perol, però l’ús de putxero en referència al menjar es documenta des del segle XVIII. Ja apareix en diccionaris com el de Josep Escrig i el de Joaquim Martí Gadea, i també molts escriptors moderns, com Carmelina Sánchez Cutillas, Carme Miquel o Joan Olivares, l’han fet servir en les seues obres.

Més informació...