Seccions i comissions Seccions i comissions

Tornar

Secció de Documentació i Literatura

Presidència:
ALBERT HAUF I VALLS
Secretaria:
LLUÍS MESEGUER PALLARÉS
Vocalies:
  • ARTUR AHUIR I LÓPEZ
  • ÀNGEL VICENT CALPE CLIMENT
  • EMILI CASANOVA HERRERO
  • ALBERT HAUF I VALLS
  • LLUÍS MESEGUER PALLARÉS
  • JOAN FRANCESC MIRA CASTERÀ
  • EDUARD MIRA I GONZÁLEZ
  • JOSEP PALOMERO ALMELA
  • ALFONS VILA MORENO