Seccions i comissions Seccions i comissions

Tornar

Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic

Presidència:
ARTUR AHUIR I LÓPEZ
Secretaria:
M. ISABEL GUARDIOLA SAVALL
Vocalies:
  • ÀNGEL V. CALPE CLIMENT
  • JORDI COLOMINA I CASTANYER
  • EDUARD MIRA I GONZÁLEZ
  • JOSEP PALOMERO ALMELA
  • ABELARD SARAGOSSÀ ALBA