Seccions i comissions Seccions i comissions

Tornar

Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic

Presidència:
ARTUR AHUIR I LÓPEZ
Secretaria:
ÀNGEL VICENT CALPE CLIMENT
Vocalies:
  • JORDI COLOMINA I CASTANYER
  • M. ISABEL GUARDIOLA SAVALL
  • CARME MIQUEL I DIEGO
  • EDUARD MIRA I GONZÁLEZ
  • JOSEP PALOMERO ALMELA
  • HONORAT ROS I PARDO
  • ABELARD SARAGOSSÀ ALBA