Corpus toponímic valencià

Consulta simple

Per a buscar qualsevol topònim de la Comunitat Valenciana, escriga una paraula i seleccione-la en la llista desplegable que li apareixerà a continuació. Tot seguit se li mostraran tots els topònims que contenen la paraula seleccionada ordenats alfabèticament amb el nom dels municipis a què pertanyen entre parèntesis, així com una indicació de la zona de predomini lingüístic en què es troben ubicats.

En el cas que necessite precisar encara més la consulta, polse l’enllaç “Consulta avançada” per a delimitar de manera més específica els paràmetres de busca. Si, amb tot, no ha pogut resoldre el dubte sobre algun topònim, pot fer una consulta personalitzada omplint el formulari següent: consultes lingüístiques.