Salta al contigut

Formulari proposta DNV

Per mitjà del present formulari, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua pretén mantindre una relació activa amb els usuaris, i en especial amb la societat valenciana, amb l’objectiu de facilitar la incorporació de noves paraules o accepcions que no estiguen arreplegades en l’actual versió del Diccionari normatiu valencià o, si és el cas, corregir o puntualitzar els sentits recopilats.

En la casella «Entrada» s’ha d’escriure la paraula o l’expressió sobre la qual es vol fer un comentari. Les propostes referides a la inclusió en el diccionari d’un nou terme o expressió han d’anar acompanyades del seu significat i, si és possible, d’exemples o de documentació que n’avalen l’ús.

*
*
*
*
*

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades personals seran incloses en els fitxers de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a fi de gestionar la consulta realitzada.

El fet d’enviar este formulari significa que vosté autoritza expressament la comunicació a través de mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.).

El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit acompanyat d’una còpia del seu DNI a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, av. de la Constitució, núm. 284, 46019 València, o enviant un correu electrònic a avl@gva.es, on s’indique la referència Protecció de Dades – BAIXA.

*