Salta al contigut

Formulari per a valencianitzar el nom

*
*
*
  • Seleccione
  • Home
  • Dona
  • Indeterminat
*
*
*
*
*
*
  • Seleccione
  • Nom
  • Cognom
  • Enllaç
*

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades personals seran incloses en els fitxers de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a fi de gestionar la consulta realitzada.

El fet d’enviar este formulari significa que vosté autoritza expressament la comunicació a través de mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.).

El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit acompanyat d’una còpia del seu DNI a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, av. de la Constitució, núm. 284, 46019 València, o enviant un correu electrònic a avl@gva.es, on s’indique la referència Protecció de Dades – BAIXA.

*

TRÀMITS PER A LA VALENCIANITZACIÓ DEL NOM O DEL COGNOM

Segons la legislació vigent, les persones que vullguen adaptar l’ortografia del seu nom o cognom al valencià s’han d’adreçar al Registre Civil en què foren inscrites i sol·licitar-ho a la persona encarregada.

Els procediments són diferents segons que es tracte d’un nom o d’un cognom, tal com s’indica a continuació.

NOMS O PRENOMS
Substitució del nom inscrit en qualsevol llengua per l'equivalent en valencià o correcció de la grafia errònia del nom

La valencianització del nom és un procediment ràpid i senzill. Només cal presentar la sol·licitud en el Registre Civil on s'està inscrit (si no n'hi ha en la població, la sol·licitud es presenta en el jutjat de pau o en l'ajuntament).

Exemples:

    Carme en lloc de Carmen
    Vicent en lloc de Vicente
    Gemma en lloc de Gema

El Vocabulari de noms de persona publicat per l’AVL l’any 2017 té caràcter normatiu i oficial (es pot consultar fent clic ací). Per consegüent, els noms valencians que hi apareixen i la seua equivalència en castellà han de ser considerats plenament correctes a l’efecte de fer la inscripció en el Registre Civil.

COGNOMS O LLINATGES
Correcció de la grafia errònia o adequació a la normativa ortogràfica actual dels cognoms valencians

El procediment de correcció de la grafia errònia o adequació a la normativa ortogràfica actual dels cognoms valencians és igualment un procés molt senzill. Cal presentar la sol·licitud en el Registre Civil on s'està inscrit (si no n'hi ha en la població, la sol·licitud es presenta en el jutjat de pau o l'ajuntament) i aportar un informe que acredite la correcció lingüística del cognom.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a ens normatiu competent en matèria d’onomàstica, facilita als interessats un informe sobre la correcció de la forma proposada del cognom.

Exemples:

    Montsó en lloc de Monzó
    Pujades en lloc de Puchades
    Alemany en lloc d’Alemañ
    Paià en lloc de Payá
    Dolç en lloc de Dolz

Per a més informació, veja també Registre Civil on-line (Altres tràmits. Canvi de nom i/o cognoms).

Òmpliga les dades requerides en el formulari anterior i en breu rebrà en l'adreça indicada, per correu postal, un informe de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que acredita la forma correcta del seu nom o cognom. Este informe l'haurà d'adjuntar a la sol·licitud que presente en el Registre Civil.