Acadèmics Acadèmics

Tornar
Imatge baixa resolució

Montserrat Buendia, Sandra

sandra.montserrat@avl.gva.es
Data i lloc de naixement:
1976, Barcelona

 

 

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Llicenciada en Filologia Catalana (1998, Universitat d’Alacant), Llicenciada en Lingüística General (2002, Universitat de Barcelona), Doctora en Filologia Catalana (2004, Universitat d’Alacant), Diploma de Postgrau en Terminologia i necessitats professionals (2006, Institut Interuniversitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra), és actualment professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. 

És membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). És membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (Secció Filològica, 2020). 

Ha impartit assignatures com ara Recursos per al coneixement i ús del català, Semàntica i lexicologia, Sintaxi, Terminologia i llenguatges d’especialitat, Fonaments de la Norma Lingüística Catalana (Facultat de Filosofia i Lletres, UA), Expressió oral i escrita, Elocució i ortoèpia catalanes, Llengua Catalana (Facultat d’Educació, UA). Ha participat en cursos de doctorat i màsters universitaris; hi ha impartit assignatures com ara Corpus lingüístics de les llengües romàniques i Noves tecnologies en l’ensenyament lingüístic i literari, entre altres tant en la UA com en altres universitats (UV, Albert-Ludwigs-Universität, Friburg, Szegedi, Tudományegyetem Hongria).

És membre del Consell Social de les Llengües de la Generalitat Valenciana. Forma part activament de diverses associacions culturals en defensa de la cultura i la llengua al migjorn del País Valencià: El Tempir (Elx), El sud trenca el silenci (Oriola) i l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó.

Línies de recerca:
- Lingüística de corpus: constitució i aprofitament dels corpus textuals per a la recerca i per a l’elaboració de diccionaris. 
- Lexicografia (diccionaris i norma).
- Semàntica i sintaxi diacrònica (norma i estudis sobre la llengua dels clàssics).
- Investigació i didàctica sobre el desplegament de les habilitats orals i la millora de les actituds lingüístiques.
- Investigació i didàctica sobre noves tecnologies (xarxes socials i entorns personals d’aprenentatge).
 
Publicacions més rellevants:
1. (2003): Diccionari Escolar Valencià Vox (amb Héctor Gonzàlvez Escolano, Maria Isabel Guardiola Savall, Vicent Martines Peres i Josep Martines Peres).
2. (2005): “Desenvolupament guiat per corpus d’un analitzador morfològic de català antic” (amb Mikel Forcada, Marinela Garcia, Amaia Iturraspe).
3. (2005): “Lèxic i identitat. Lexicografia i estandardització al País Valencià (Guia d’usos lingüístics, II. Aspectes lèxics de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana)” (amb Josep Martines (coord.), Héctor Gonzàlvez i M. Isabel Guardiola).
4. (2007): La semàntica diacrònica cognitiva. Una aplicació a propòsit de ‘venir’, ‘arribar’ i ‘aplegar’ (segles XII-XIX).
5. (2009): “Cal ensenyar a parlar? Com ho podem fer?”, (amb Maribel Guardiola, Bernat López).
6. (2009): Diccionari Primària Valencià. El diccionari per a aprendre a utilitzar el diccionari, amb (Josep Martines, Héctor Gonzàlvez, Maribel Guardiola, Vicent Martines).
7. (2012): “Continuar + gerundi i seguir + gerundi: un estudi de corpus”
8. (2012): “Els mots gramaticals en el Curial e Güelfa: El cas de pur”.
9. (2012): “Les perífrasis aspectuals en el Curial e Güelfa”.
10. (2013): “MOOC para la enseñanza de lenguas. Diseño, análisis y dificultades de XARXA MOOC” (amb Jose Rovira, Robert Escolano).
11. (2014): “‘Dar/donar’ i ‘fer + substantiu psicològic’ en català antic (ss. XIII-XVI): una aproximació basada en la Gramàtica de Construccions”.
12. (2014): “Reflexions a l’entorn de les TIC-TAC: l’ús de Facebook” (amb Carles Segura).
13. (2014): “Subjectivació i interferència en l’evolució semàntica i en l’inici de la gramaticalització de jaquir (segles XI-XII)” (amb Josep Martines).
14. (2014): “Tàndems de Llengua: una proposta de voluntariat lingüístic a la Facultat d`Educació (amb Dari Escandell).
15. (2018): “Eficàcia de la Gramàtica de Construccions Cognitiva com a mètode per a millorar les habilitats de parlar i escriure dels parlants catalans de L1 i L2”, (amb Carles Segura, Andreu Sentí).
16. (2019): Montserrat, Sandra, Segura, Carles (coord.): Trellat-Valencià 1r Batxillerat, Tabarca Llibres, 2019. ISBN: 9788480254885.
17. (2020): Montserrat, Sandra & Segura, Carles (2020): “Un corpus col•loquial i dialectal del valencià: PARLARS”. Zeitschrift für Katalanistik, 33, p. 9-44.
18. (2020): Montserrat, Sandra, Segura, Carles (coord.): Trellat-Valencià 2n Batxillerat, Tabarca Llibres, 2020. ISBN: 9788480254212.
19. (2021): “Testing the pedagogical application of competing linguistic theories: the efficacy of Cognitive Construction Grammar for L2 Catalan learners” amb (Carles Segura, Andreu Sentí, Sergi Barceló).
 
Darreres conferències:
1. (2017): “Metodologia en l'estudi diacrònic de les perífrasis verbals”.
2. (2019): “How do we build a conversational spoken corpus? Issues and solutions in speech processing for linguistic research” (amb Vicent Beltran, Miquel Esplà, Maribel Guardiola, Carles Segura, Andreu Sentí).
3. (2019): “L’oralitat: els tàndems lingüístics”.
4. (2019): “La Gramàtica de Construccions Cognitiva com un model vàlid per a una gramàtica pedagògica eficient” (amb Sergi Barceló, Carles Segura i Andreu Sentí).
5. (2020): “Actituds i vincle: faena feta al sud del sud”.
6. (2021): “Consideraciones previas sobre acostumar (a/de) + infinitivo. Del aspecto habitual al aspecto genérico en una perífrasis ligada a la formalidad”.
7. (2021): “Estratègies per al foment de les actituds en la conversa semidirigida”.
 
Altres dades:
Fou elegida acadèmica pel Ple de l'AVL el 12 de març del 2021.

Nomenament: Decret 19/2021, de 10 de juny, del president (DOGV 14.06.2021).
Presa de possessió: 16 de juny del 2021.