Avís legal Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals. Per això la nostra política de privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l’AVL efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils).

1. Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua té la condició de responsable de tractament, i està assessorada i supervisada per a l’adequada protecció pel nostre delegat de protecció de dades (dpd_avl@gva.es).

2. Per a què tractem les seues dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres dades generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona interessada, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels servicis que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb esta persona i gestionar la prestació dels servicis demandats o prestats per l’Acadèmia.

Si és el cas, es poden indicar finalitats més explícites i concretes en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que podem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l’AVL d’una missió realitzada en interés públic o en exercici de poders públics, en uns altres la protecció d’interessos vitals i en uns altres l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria perquè són imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres servicis; si no les facilita, no podrem dur a terme la petició o prestar els servicis.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, este s’entendrà atorgat de forma inequívoca, i es considerarà un acte afirmatiu clar, per part seua, de manifestació d’este consentiment.

4. Per quant de temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem per a mantindre un historial d’atenció i gestionar els nostres servicis de forma eficient, mentre la persona interessada no sol·licite suprimir-les. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i el seu tractament es limitarà únicament a algun d’estos supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona interessada.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, per exemple a les entitats o organismes als quals hi haja l’obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a dur a terme projectes socials o culturals, o acords de col·laboració, etc.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició, haurà de presentar un escrit en el registre d’entrada de l’Acadèmia (monestir de Sant Miquel dels Reis avinguda de la Constitució, 284, 46019 València) o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades (dpd_avl@gva.es).

En l’escrit haurà d’especificar quin d’estos drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o un document identificatiu equivalent. En cas que actue per mitjà d’un representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acredite la representació i un document identificatiu del representant.

En tot cas, també podrà formular reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.es/).