Seccions i comissions Seccions i comissions

Tornar

Secció de Terminologia

Presidència:
ROSA AGOST CANÓS
Secretaria:
SANDRA MONTSERRAT BUENDÍA
Vocalies:
  • ARTUR AHUIR I LÓPEZ
  • ÀNGEL VICENT CALPE CLIMENT
  • VERÒNICA CANTÓ DOMÉNECH
  • JORDI COLOMINA I CASTANYER
  • MARIA ÀNGELS FRANCÉS DÍEZ
  • JOSEP MARTINES PERES
  • JOSEP PALOMERO ALMELA
  • JOAN RAFAEL RAMOS ALFAJARÍN
  • VICENTA TASA FUSTER